Pastabos viešojo sektoriaus darbo užmokesčio finansavimo strategijai

Pastabos viešojo sektoriaus darbo užmokesčio finansavimo strategijai

Sausio 31 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) Vyriausybei pateikė pasiūlymus ir pastabas Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektui.

 

Dokumento projektą Vyriausybės kanceliarija pateikė sausio 23 d., sausio 25 d. Vyriausybės sudarytos komisijos posėdyje apsikeista bendru įspūdžiu ir nuomonėmis, o sausio 31 d. susitikime bus svarstomi konkretūs pasiūlymai.

LPSK rašte, adresuotame Premjerui Sauliui Skverneliui, nurodo, jog Strategijos pirmoje dalyje „Situacijos apžvalga“ pateikiami statistiniai duomenys nėra aiškūs, nedetalizuojama, kokie konkretūs statistiniai duomenys analizuojami ir kokiais tyrimų metodais naudojantis jie nagrinėjami. Strategijos rengėjams pateikus statistinius duomenis, kuriais buvo naudojamasi darant situacijos apžvalgą, LPSK įsipareigoja ne anksčiau kaip per 2 savaites nuo duomenų pateikimo dienos, atlikti savo situacijos apžvalgą ir pateikti išvadas.

LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašyta rašte taip pat pabrėžiama, jog LPSK Strategijos terminas iki 2025 m. yra nepriimtinas, atsižvelgiant į tai, kad už Strategijos įgyvendinimą atsiskaitys Seimas, kuris bus išrinktas 2024 m. LPSK siūlo sistemiškai visoje Strategijoje bei jos pavadinime numatyti 2020 metus, kaip galutinį terminą, kadangi tai yra paskutiniai metai, kuriais šiuo metu veikianti Vyriausybė gali prisiimti ir įgyvendinti priimtus įsipareigojimus.

Klausimas dėl strategijoje numatyto pareiginės algos bazinio dydžio atstatymo į iki ekonominės krizės buvusį lygį, LPSK nuomone, yra nediskutuotinas ir negali būti derybų ar susitarimų objektu, kadangi tai yra Valstybės pareiga, apibrėžta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Daugiau LPSK pasiūlymų strategijos projektui – čia.

LPSK informacija

Komentarai išjungti.