Profesinės sąjungos atstovų susitikimas su Vidaus reikalų ministru

Profesinės sąjungos atstovų susitikimas su Vidaus reikalų ministru

Š. m. gegužės 16 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovų susitikimas su Vidaus reikalų ministru E. Misiūnu ir ministro pavaduotoju D. Urbonu.

 

LVTPS atstovavo pirmininkė I. Petraitienė, pavaduotoja R. Kisielienė, LVTPS valdybos nariai – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė V. Gražinienė ir Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas D. Nagelis, Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkai E. Viešchnickienė ir A. Jautakis.

Profsąjungininkus domino LR valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316  kai kurių straipsnių pakeitimai, darbo užmokestis, bazinis dydis bei tolesnis bendradarbiavimas su Vidaus reikalų ministerija.

Pirmininkė I. Petraitienė priminė, kad 2015 m. liepos 14 d. pasirašytas Bendradarbiavimo susitarimas tarp Vidaus reikalų ministerijos, LVTPS bei kitų profesinių sąjungų, veikiančių vidaus reikalų sistemoje. Vienas iš punktų „Šalių įsipareigojimai“ – 5-sis, kuriuo teigiama: „Vidaus reikalų ministerija iš anksto (iki atitinkamų sprendimų ir (ar) teisės aktų priėmimo) informuoja Profesines sąjungas apie Vidaus reikalų ministerijoje ar kitose valstybės institucijose ir įstaigose planuojamus priimti sprendimus ir (ar) rengiamus, keičiamus ar naikinamus teisės aktus, susijusius su esminiais pokyčiais“.

Šis punktas nevykdomas, profesinės sąjungos neinformuotos apie VTĮ įstatymo Nr. VIII-1316 straipsnių pakeitimus. Ministro pavaduotojas D. Urbonas pasiteisino, kad dėl skubos įstatymo pakeitimai nederinti su profesinėmis sąjungomis.

Šiuo metu ruošiamas naujas Valstybės tarnybos įstatymo projektas, šis bus pateiktas derinti ir profesinėms sąjungoms.

Diskutuota dėl nepakankamo darbo užmokesčio valstybės tarnyboje, 2009 metais du kartus sumažintą ir iki šiol neatstatytą pareiginės algos bazinį dydį.

Ministras E. Misiūnas informavo, kad po valstybinio sektoriaus optimizavimo, ko pasekoje bus mažinamas dirbančiųjų skaičius valstybės tarnyboje, didės ir darbo užmokestis.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.