RADIJO LAIDOS „NUO ALGOS IKI ALGOS“/ĮRAŠAS

RADIJO LAIDOS „NUO ALGOS IKI ALGOS“/ĮRAŠAS

2013 m. balandžio 23 d.Lietuvos nacionalinio radijo (LR1) bangomis, transliuotos Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir LR1 bendros laidos „Nuo algos iki algos“, vadovaujantis projekto „Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos regionuose“ projekto veiklomis įrašo galite pasiklausyti LRT svetainėje.

Laidos dalyviai:
Irena Petraitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė
Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė, LR žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė
Laimonas Dieninis, LR žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės narys
 
Laidos tema:
Socialinė partnerystė Lietuvoje. Kaip socialinė partnerystė įtakoja darbo sąlygas? Socialinės partnerystės ir darbo sąlygų sąsajos valstybės tarnautojų sferoje. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.
Reali valstybės tarnautojų situacija Lietuvoje profesinių sąjungų požiūriu. Valstybės tarnyba Lietuvoje – kokia ji šiandien? Neteisėti atleidimai iš darbo ir atsakomybė už tai.
Profesinės sąjungos – kaip pagrindinė socialinio dialogo forma valstybės tarnyboje.
Galimi įstatyminės bazės, reglamentuojančios valstybės tarnybą, pakeitimai.

Laidos vedėjas – Česlovas Burba
 
Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:
http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt
 
 
Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
 
 
Radijo laidų koordinatorė
Kristina Rozenbergaitė

Komentarai išjungti.