LPSK REZOLIUCIJA DĖL MINIMALIOS MĖNESIO ALGOS (MMA) DIDINIMO

LPSK REZOLIUCIJA DĖL MINIMALIOS MĖNESIO ALGOS (MMA) DIDINIMO


 

2012 m. gegužės 1-ąją, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija minėjo organizacijos gyvavimo dešimtmetį. Iškilmingos konferencijos metu patvirtinta LPSK rezoliucija dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo.
Dokumentas išsiųstas LR Vyriausybei.
 

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA

REZOLIUCIJA

2012 m. gegužės 1 d.
Vilnius

Dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo
               

2008 metais nustatytas minimalios mėnesio algos (MMA) dydis – 800 litų. Ketverius metus MMA nedidėjo, nors infliacija per minėtą laikotarpį buvo 18,1 procento, ženkliai išaugo maisto produktų, komunalinių paslaugų, kuro ir kitos kainos.
Minimalų atlyginimą gauna kas penktas šalies gyventojas, tačiau net dirbantis 8 valandas per dieną neišgali sumokėti komunalinių mokesčių, jaunos šeimos išlaikyti vaikų, todėl kreipiasi į valstybę pašalpų.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija siūlė didinti minimalų mėnesio atlyginimą iki 1000 litų, nes tik gaunant minėtą MMA būtų galima oriau gyventi.

Pastarosiomis dienomis pavyko susitarti su Lietuvos darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis dėl laipsniško MMA didinimo: I-asis etapas (nuo 2012 m. liepos 1 d.) MMA turėtų didėti iki 900 litų, o II-as, atlikus MMA poveikio analizę verslui – iki 1000 litų.
LR Vyriausybė ciniškai ignoruodama socialinius partnerius, siūlo didinti MMA tik penkiasdešimčia litų, o mainais į tai liberalizuoti darbo santykius, kas ženkliai pablogintų darbuotojų padėtį: pailgėtų savaitės ir dienos darbo laikas, sumažėtų išeitinės pašalpos ir t.t.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kategoriškai prieštarauja bet kokioms manipuliacijoms, susijusioms su minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimu bei LR Darbo kodekso liberalizavimu ir reikalauja, kad nuo 2012 m. liepos 1 dienos minimalus atlyginimas būtų didinamas iki 900 litų.

LPSK konferencijos delegatų vardu
pirmininkas Artūras Černiauskas

LPSK informacija


Komentarai išjungti.