LPSK: TARNAUTOJŲ IR STATUTINIŲ PAREIGŪNŲ ALGAS REIKIA ATSTATYTI NEDELSIANT

LPSK: TARNAUTOJŲ IR STATUTINIŲ PAREIGŪNŲ ALGAS REIKIA ATSTATYTI NEDELSIANT

Minimalaus darbo užmokesčio galimo didinimo kontekste profesinės sąjungos reikalauja svarstyti ir valstybės tarnautojų bei pareigūnų pareiginės algos atstatymo klausimą. Bazinis atlyginimo dydis iki 450 litų buvo sumažintas dar 2009 metais ir iki šiol neatstatytas net iš dalies. Šalyje yra per 52 tūkstančius valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų.

„Darbo užmokesčio didinimo klausimas, ypač mažiausias pajamas gaunantiems dirbantiesiems, tiek  valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje yra svarbiausias mūsų uždavinys“, – sakė derybose dėl minimalios algos didinimo Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje dalyvaujantis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

„Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis krizės metu buvo mažintas du kartus, pirmą kartą nuo 490 litų iki 475 litų, antrą kartą – nuo 475 Lt iki 450 litų. Taip pat buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnę nei 10 kategoriją turintiems valstybės tarnautojams, o priedai už kvalifikacinę klasę mažėjo perpus. Infliacijos tempai, būtiniausių prekių ir paslaugų brangimas  reikalauja nedelsiant svarstyti ne tik minimaliosios algos didinimo, bet ir bazinės algos atstatymo klausimus“, – sakė Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Daugumos valstybės pareigūnų ir tarnautojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių siekia nuo 1360 iki 3000 litų. Tai reiškia, kad realiai jų pajamos, sumokėjus mokesčius, siekia nuo 1000 iki 2000 litų. Tokiomis sąlygomis dirba ir šeimas turi išlaikyti dešimtys tūkstančių valstybės tarnautojų ir statutinių pareigūnų.

Statutinių pareigūnų ir valstybės tarnautojų darbo užmokestis yra susietas su bazinės algos dydžiu, kuris nuo 2009 metų yra 450 litų. Šis dydis yra dauginamas ir koeficiento, kuris priklauso nuo valstybės tarnautojo ar statutinio pareigūno kategorijos. 2012 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamento duomenimis Lietuvoje buvo 52 202 valstybės tarnautojai. Iš jų – tik valstybės tarnautojų (be statutinių) 28 693, įstaigos vadovų – 310, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų – 890, o statutinių pareigūnų – 23 509.

Ateinančių finansinių metų bazinis algos dydis nustatomas atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją  ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką. Įstatymuose yra įtvirtinta išimtinė nuostata, jog naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė. Tuo pagrindu 2009 metais bazinė alga ir buvo sumažinta nuo 490 iki 450 litų.

„Darbo užmokestis valstybės tarnautojams 2009 metais mažėjo nuo 8 iki 36 procentų. Be to, beveik visų savivaldybių bei valstybinių institucijų, išskyrus gal ministerijų darbuotojus, žmonės ėjo nemokamų „solidarumo“ atostogų, kurių suteikimo tvarka nereglamentuota jokiais Lietuvoje veikiančiais įstatymais. Tik įstaigose, kur veikia profesinės sąjungos, nemokamų atostogų suteikimo tvarka ir trukmė buvo derinta su darbuotojų atstovais. Ten, kur jų nėra, valstybės tarnautojai, bijodami užsitraukti darbdavio rūstybę ir netekti darbo, masiškai ėmė nemokamas atostogas, nors jų metu ne tik negaudavo lėšų pragyvenimui, bet ir susirgus nebuvo draudžiami socialiniu draudimu“, – sakė Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

„Šiandien mes kalbame apie minimalaus atlyginimo didinimą, nors jis ekonominio sunkmečio sąlygomis iš viso nebuvo mažintas, o valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo užmokestis ženkliai sumažėjo ir jo neplanuojama atstatyti. Kada baigsime iš esmės blogą valstybės ekonominę ir finansinę būklę gerinti labiausiai pažeidžiamos visuomenės dalies sąskaita“, – retoriškai klausė Loreta Soščekienė.  

2009 metais Valstybės tarnybos departamentas atliko tyrimą, susijusį su Valstybės tarnautojų motyvavimo galimybėmis sunkmečiu. Beveik pusė valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų nurodė, kad jiems pavaldaus personalo motyvacija ekonominio sunkmečio sąlygomis sumažėjo. 97 procentų apklaustų vadovaujančias funkcijas atliekančių asmenų nuomone motyvacija mažėjo dėl finansinio atlygio sumažėjimo.

Šią savaitę Valstybės tarnautojų ir statutinių pareigūnų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos raštu kreipėsi į LR Vyriausybę bei į LR Seimo frakcijas prašydamos nedelsiant spręsti bazinio atlyginimo dydžio atstatymo klausimą.

Valstybės tarnautojų statusą turinčių asmenų darbo užmokesčio skaičiavimo palyginamoji lentelė (parengta vadovaujantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis):

Pareigybės kategorija    Pareiginės algos koeficientas    Pareiginė alga, neatskaičius mokesčių    Iš viso valstybės tarnautojų ir pareigūnų    

20    10,54    4743 Lt    54    Karjeros ir politinio pasitikėjimo tarnautojai
19    10    4500 Lt    78    Karjeros ir politinio pasitikėjimo tarnautojai, įstaigų vadovai
18    9,35    4208 Lt    366    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
17    8,69    3911 Lt    468    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
16    8,1    3645 Lt    949    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
15    7,41    3335 Lt    1358    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
14    6,86    3087 Lt    2397    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
13    6,2    2790 Lt    3655    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai,
12    5,64    2538 Lt    4989    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai, įstaigų vadovai
11    5,17    2327 Lt    4595    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai ir ugniagesiai
10    4,8    2160 Lt    3406    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai
9    4,6    2070 Lt    5678    Valstybės tarnautojai, statutiniai pareigūnai
8    4,4    1980 Lt    3968    Statutiniai pareigūnai,  valstybės tarnautojai
7    4,2    1890 Lt    5510    Statutiniai pareigūnai, valstybės tarnautojai
6    4    1800 Lt    2413    Statutiniai pareigūnai, valstybės tarnautojai
5    3,8    1710 Lt     2297    Statutiniai pareigūnai, valstybės  tarnautojai
4    3,6    1620 Lt    3347    Statutiniai pareigūnai, valstybės tarnautojai
3    3,4    1530 Lt     4182    Statutiniai pareigūnai
2    3,2    1440 Lt     2406    Statutiniai pareigūnai (ugniagesiai pasieniečiai, policininkai ir k t.)
1    3    1350 Lt     86    Statutiniai pareigūnai
            Iš viso: 52202  

 

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė ir Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų parengtas raštas, dėl bazinio dydžio taikomo 2012 metais, įteiktas LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui, kopijos išsiųstos LR Seimo frakcijoms bei mišriai LR Seimo narių grupei.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.