KOLEKTYVINĖS SUTARYS EKONOMINĖS KRIZĖS SĄLYGOMIS BALTIJOS ŠALIŲ VALSTYBĖS SEKTORIUJE

KOLEKTYVINĖS SUTARYS EKONOMINĖS KRIZĖS SĄLYGOMIS BALTIJOS ŠALIŲ VALSTYBĖS SEKTORIUJE

Praėjusį savaitgalį, dešimt Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos narių dalyvavo bendrame Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS), Latvijos visuomeninių paslaugų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos(LAKRS) ir Estijos valstybės tarnautojų ir savivaldybių institucijų darbuotojų profesinės sąjungos (ROTAL) seminare Rygoje, tema „Kolektyvinės sutartys ekonominės krizės sąlygomis Baltijos šalių valstybės sektoriuje“.

Kolegos latviai pateikė informaciją apie Latvijos darbo kodekso B dalį „Kolektyvinės sutartys“. Įstatymą, reglamentuojantį valstybės ir savivaldybių valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo santykius, socialinį dialogą bei kolektyvines sutartis darbo vietoje. Diskutavome ir keitėmės nuomonėmis apie Baltijos šalių profesinių sąjungų veiksmus ir sprendimo būdus, kad nebūtų priimami nepalankūs įstatymai, mažinantys darbuotojų socialines garantijas.
Kitą seminaro dieną vyko diskusijos apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinį dialogą regionų (savivaldybių) lygmeniu. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, LAKRS bei ROTAL profesinės sąjungos nutarė tęsti bendradarbiavimą, keičiantis gerąja patirtimi, aktualia teisine, ekonomine informacija, pritarti ir dalyvauti profesinių sąjungų rengiamose protesto akcijose.
 
Vakare seminaro dalyviai turėjo laiko paklaidžioti po Rygos senamiestį, apžiūrėti Latvijos sostinės architektūros paminklus.
 
Seminare Latvijoje dalyvavo LR Seimo kanceliarijos, Panevėžio, Jonavos, Trakų savivaldybių, Marijampolės socialinės pagalbos centro, Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro bei Valstybinio akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai.

 

Rima Kisielienė
Lietuvos valstybės tarnautojų,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.