Seimas padidino socialinių darbuotojų darbo užmokestį

Seimas padidino socialinių darbuotojų darbo užmokestį

Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIIP-2828(2), Nr. XIIIP-2827(2), kuriais siekiama didinti socialinių darbuotojų darbo užmokestį.

 

Siekiant nustatyti konkurencingesnius atlyginimus darbuotojams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje, nuspręsta įstaigų vadovams ir pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir pavaduotojams, specialistams ir kvalifikuotiems darbuotojams, įtvirtintus minimaliuosius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus padidinti 20 proc. Taip pat nutarta socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginės algos pastoviąją dalį didinti atsižvelgiant į jų turimas kvalifikacines kategorijas. Ją bus galima didinti nuo 10 iki 25 proc. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai galės būti didinami iki 10 proc.

Seimas nutarė, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai pirmiausia galės būti naudojamos socialinių paslaugų srities darbuotojų ir savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti, skiriant ne mažiau kaip 20 proc. šių lėšų.

Skaičiuojama, kad įgyvendinant šias naujas nuostatas 9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų iš valstybės ir savivaldybių biudžeto papildomai prireiks apie 6,1 mln. eurų.

 

LRS informacijos ir komunikacijos departamento

Komentarai išjungti.