SEMINARAS SKIRTAS SOCIALINIO DIALOGO STIPRINIMUI

SEMINARAS SKIRTAS SOCIALINIO DIALOGO STIPRINIMUI

Penktadienį Utenos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai rinkosi į seminarą „Kolektyvinių sutarčių rengimas“ pagal LPSK projektą „Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos regionuose“ (VP-1.1-SADM-02-K-01-018).

Seminare dalyvavo ne tik profesinės sąjungos nariai, bet ir administracijos atstovai. Seminarą vedė  LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė ir pavaduotoja Rima Kisielienė. Kadangi Utenos rajono savivaldybėje kolektyvinė sutartis dar nepasirašyta, lektorės daug dėmesio skyrė kolektyvinės sutarties reikšmei. Kalbėta bei diskutuota apie kolektyvinių sutarčių rūšis, funkcijas, teisinę galią, sutarties šalis, darbuotojų informavimą ir konsultavimą darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais. Aptartas kolektyvinių sutarčių turinys, struktūra, pavyzdžiai, kurie galėtų būti  įtraukti į būsimą kolektyvinę sutartį ir dar labiau pagerintų darbuotojų darbo, socialines bei ekonomines garantijas.
Po seminaro LVTPS vadovės pakviestos susitikti su Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Jonu Slapšinsku. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Viktoras Vieversys bei profesinių sąjungų Utenos rajono pirmininkė Laimutė Taleikienė. Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis apie socialinio dialogo bei kolektyvinės sutarties reikšmę savivaldybės darbuotojams.

 

 LVTPS informacija

Komentarai išjungti.