SURENGTAS PIKETAS PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

SURENGTAS PIKETAS PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2012 m. lapkričio 14 d., prie Vilniaus miesto savivaldybės UAB „Vilniaus viešasis transportas“ veikiančios profesinės sąjungos surengė piketą, norėdamos atkreipti dėmesį į nepagrįstus valdžios veiksmus, varžančius Lietuvos dirbančiųjų teises draudimais streikuoti.

Vilniaus viešojo transporto darbuotojai prieš ydingą bendrovės valdymą protestuoti pradėjo dar spalio viduryje surengę mitingą, tačiau ir po jo nepavykus rasti bendros kalbos su administracija nutarta imtis ryžtingesnių veiksmų.
 
Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profsąjungai nusprendus surengti įspėjamąjį streiką lapkričio 14 d. nuo 4.30 iki 6.30 val., įmonės UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovas kreipėsi į teismą, siekdamas jį pripažinti neteisėtu. Lapkričio 7 d. Vilniaus miesto I-os apylinkės teismas priėmė nutartį 30-čiai dienų atidėti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ veikiančių profesinių sąjungų organizuojamą streiką, o 2012 m. lapkričio 13 d. posėdyje streikas paskelbtas neteisėtu.
 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija atkreipia dėmesį, jog Lietuvoje susiklostė situacija, kad nors teoriškai streikas galimas, praktiškai jį surengti neįmanoma. Uždraudžiant streikus Lietuvoje, atimama teisė darbuotojams reikalauti, kad darbdaviai laikytųsi darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų.
LPSK pritaria UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų teisėtai keliamiems reikalavimams dėl kolektyvinės sutarties nevykdymo ir kreiptasi į tarptautines organizacijas dėl esminių Žmogaus teisių ir laisvių Lietuvoje nepaisymo.
Gautas Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) pritarimo laiškas, kuriame išsakomas solidarumas su Vilniaus viešojo transporto darbuotojais, ginančiais kolektyviai suderėtus atlyginimo indeksavimus ir atlyginimo padidinimą. Laiške reikalaujama, kad darbdaviai laikytųsi susitarimų ir vykdytų įsipareigojimus darbuotojams.
 
Simboliška, jog šiandien vyksta ETUC vykdomojo komiteto paskelbta bendrų profesinių sąjungų veiksmų ir solidarumo diena Europoje. Visoje Europoje vyksta streikai, demonstracijos, mitingai, piketai, kitos protesto akcijos, telkiančios Europos profesinių sąjungų judėjimą ties ETUC politikos tikslais, nurodytais susitarime dėl socialinės Europos. Išreiškiamas tvirtas nepritarimas griežtoms taupymo priemonėms, kurios traukia Europą į ekonominį sąstingį, į tikrąją recesiją, naikinant Europos socialinį modelį. Taikomos fiskalinės priemonės nutolusios nuo pasitikėjimo Europa atkūrimo, jų naudojimas tik blogina situaciją ir skatina socialinę neteisybę.
Svarbu skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas, aktyvinti ekonomikos valdymą siekiant  tvaraus augimo ir užimtumo, ekonomikos, mokesčių ir socialinio teisingumo.
 

                                                        
 
Piketo akimirkos šia saityno prieiga:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.447165025319071.91525.153500544685522&type=3

 
 

LPSK informacija
www.lpsk.lt

 
Žiniasklaida:
http://www.diena.lt/naujienos/miestas/vilniaus-vairuotojai-ir-ju-biciuliai-prie-inasi-bandymams-nutildyti-460600

Komentarai išjungti.