VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSITIKIMAS RYGOJE

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSITIKIMAS RYGOJE

Pasaulinio ir Europos Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų (PSI, EPSU) sekretoriato Rytų šalių regiono, kuriam priklauso Latvijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir Armėnijos viešų paslaugų profesinių sąjungų  nariai ir pirmininkai gegužės 10–11 dienomis rinkosi Rygoje. Susitikimo metu aptarta regiono šalių ekonomikos–finansų situacija, šių šalių profesinių sąjungų narių socialinės garantijos.

Šalių komunalinio ūkio bei visuomeninių paslaugų, sveikatos apsaugos profesinių sąjungų atstovai pateikė informaciją dėl vandentiekio bei šilumos ūkio privatizavimo, sveikatos apsaugos objektų privatizavimo šiose šalyse. Išanalizavus privatizavimo eigą nustatyta, kad labai pabrango visos paslaugos, sumažėjo šių sektorių dirbančiųjų atlyginimai. Išklausius Berkamen (Vokietijoje) miesto mero pranešimą apie tai, kad komunalines paslaugas atliekančios įmonės vėl grąžintos savivaldybių žinion ir dėl to pagerėjo suteikiamų paslaugų kokybė, sumažėjo kainos, visi nustebo dėl tokios naujovės – įvykdytos reprivatizacijos. Visų šalių atstovai palaikė  Europos visuomeninių  paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) iniciatyvą surinkti milijoną parašų, kuriais būtų patvirtinama, kad teisė aprūpinti vandeniu – žmogaus teisė. Visiems piliečiams būtinas geriamasis vanduo ir saugi sanitarinių paslaugų sistema. Junginių Tautų organizacija (JTO) – pripažinusi žmogaus teisę apsirūpinti vandeniu ir gauti sanitarines paslaugas, bet daugelis žmonių negali pasinaudoti šia teise. Manoma, jog šios teisės įgyvendinimas turi būti užtikrinamas Europos Sąjungoje.
Susitikimo metu Pasaulinio Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų sekretoriato Moterų komiteto narė Irena Petraitienė pateikė informaciją dėl vienodo apmokėjimo už lygiavertį darbą Rytų šalių regiono šalyse.
Susitikimo metu patvirtinti Pasaulinio Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų sekretoriato suvažiavimo Durbane, Pietų Afrikos Respublikoje atstovai. Lietuvai šiame suvažiavime atstovaus Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė.
Išrinkti Pasaulinio Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų sekretoriato Valdybos bei Moterų komiteto nariai. Jais atitinkamai tapo Ukrainos komunalinių paslaugų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksej Romaniuk ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profsąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.