Į TEISMĄ KREIPTASI DĖL TURTINĖS ŽALOS, SUSIJUSIOS SU DARBO SANTYKIAIS ATLYGINIMO

Į TEISMĄ KREIPTASI DĖL TURTINĖS ŽALOS, SUSIJUSIOS SU DARBO SANTYKIAIS ATLYGINIMO

Modestas Sriubas, buvęs Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narys informuoja, jog kreipėsi  į teismą dėl turtinės žalos, susijusios su darbo (valstybės tarnybos) teisiniais santykiais, atlyginimo Lietuvos Respublikos Seimui Valstybės tarnybos įstatyme nustatytu teisiniu reguliavimu neteisėtai ir neproporcingai sumažinus priedo už kvalifikacijos klasę (pirmą) dydį.

Skunde teigiama, kad 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XI-363 (Žin., 2009, Nr. 91-3918) 1 str. ir 4 str. 1 d., 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XI-944 (Žin., 2010, Nr. 82-4298) 1 str. 1 d. bei 2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1721 (Žin., 2011, Nr. 150-7036) 1 str. 1 d. nustatytas teisinis reguliavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Modestas Sriubas primena, kad kitoje konstitucinės justicijos byloje Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas,  2012 m. liepos 3 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 4 straipsnio 5 dalis dėl nuo 2002 m. liepos 1 d. A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų, priimtiems į valstybės tarnautojus po šio įstatymo įsigaliojimo, tarnybos Lietuvos valstybei stažo neįskaitymo prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Jis akcentuoja, kad po šio Konstitucinio Teismo nutarimo, valstybės ir savivaldybės institucijos bei įstaigos minėtiems asmenims perskaičiavo tarnybos Lietuvos valstybei stažo trukmę, tačiau neatlygino dėl tokio ydingo teisinio reguliavimo atsiradusią turtinę žalą.
Kaip pavyzdys, gydytojai, iki įsigaliojant 2002 m. balandžio 23 d. redakcijos įstatymui buvo paslaugų valstybės tarnautojai ir jiems skaičiuota tarnybos Lietuvos valstybei stažas. Minėta Valstybės tarnybos įstatymo 2002 m. balandžio 23 d. redakcija paslaugų valstybės tarnautojų nenumatė, todėl gydytojai įgijo darbo sutartinius santykius, o tarnybos stažas neskaičiuotas. Tačiau vėliau tokiam gydytojui įsidarbinus valstybės tarnautoju, pvz., ministerijoje, jo tarnybos stažas už laikotarpį, kai jis dirbo paslaugų valstybės tarnautoju, tarnybos Lietuvos valstybei stažas nebuvo įskaičiuotas į tolesnį laikotarpį dirbamą valstybės tarnyboje.
 

 
Modestas Sriubas
Lietuvos valstybės tarnautojų,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga
 

Komentarai išjungti.