PROFESINĖS SĄJUNGOS: AR LEISIME PRIVATIZUOTI EUROPOS VIEŠĄJĮ SEKTORIŲ?

PROFESINĖS SĄJUNGOS: AR LEISIME PRIVATIZUOTI EUROPOS VIEŠĄJĮ SEKTORIŲ?

Sausio 23 d. Europos Parlamento Vidaus rinkos komitetas (IMCO) pritarė Komisijos pasiūlymams, dėl vadinamosios, Koncesijų direktyvos. Europos Komisijos teigimu, direktyva palengvins privačių bendrovių atėjimą į viešąjį sektorių ir taip paskatins viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Tokiu būdu teikiant viešąsias paslaugas bus galima siekti pelno.

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) kartu su kitomis organizacijomis siekė, kad direktyva būtų atmesta arba bent jau aiškiai suformuluota, jog ji neapims viešųjų ir socialinių paslaugų. Tačiau nei šios išimtys, nei konkretūs pakeitimai, susiję su vandens sektoriumi, nepriimti.
 
Jau greitai ES šalių narių vyriausybės ir EP nariai pradės diskusijas dėl direktyvos teksto. Jos vyks už uždarų durų, o galutinį sprendimą Europos Parlamentas priims kovą.
 
EPSU generalinio sekretoriaus pavaduotojas Janas Vilemas Gaudrianas (Jan Willem Goudriaan) pareiškė, jog Europos parlamento deputatai balsavo prieš Europos piliečius ir darbuotojus. Jo nuomone, dėl šios direktyvos daugelis valstybės teikiamų paslaugų gali būti perduota maksimalių pelnų besivaikantiems tiekėjams.
Tai prieštarauja piliečių lūkesčiams: gauti patikimas, prieinamas viešąsias paslaugas ir demokratiškai kontroliuoti jų teikimą, atskaitos tašku laikant gyventojų poreikius ir paslaugų kokybę. Žmonės nenori, kad visuomeninės paslaugos taptų kelių asmenų pasipelnymo šaltiniu.

 
 
Šaltiniai:
EPSU, lprofsajungos.lt, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija

Komentarai išjungti.