ĮSIBĖGĖJA NAUJA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS SISTEMA

ĮSIBĖGĖJA NAUJA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS SISTEMA

Šalyje jau pusę metų veikia nauja atrankos į valstybės tarnybą sistema, kuri, sekant pasiteisinusia Europos šalių patirtimi, nuo šiol įgyvendinama pagal iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atrankos modelį.

Per šešis mėnesius, kai Lietuvoje veikia ši sistema, į valstybės tarnybą buvo atrinkta per 300 valstybės tarnautojų. Tai specialistai, kurie pasižymi jau ne vien teisės aktų išmanymu, bet ir analitiniu bei loginiu mąstymu, atitinkamomis kompetencijomis, jei atliekamoms pareigoms būtina – profesionaliai patikrintomis užsienio kalbų žiniomis, gebėjimu operatyviai spręsti iškilusias problemas.
Tokius jų gebėjimus ir žinias įvertinti padeda dviem etapais vykdoma atranka, kuri buvo įdiegta įgyvendinus projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“, finansuotą Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.
Vidaus reikalų ministerija, siekdama didinti valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą, projekto įgyvendinimui skyrė Europos socialinio fondo lėšas.
Galima teigti, jog šis tikslas pasiektas – dabar atranka į valstybės tarnybą yra gerokai skaidresnė ir efektyvesnė. Juk analogišku principu vykdomos ir užsienio šalių – Belgijos, Airijos, Olandijos – ir Europos personalo atrankos tarnybos valstybės tarnautojų atrankos, panaši ir Lietuvos privataus sektoriaus darbuotojų atrankos patirtis.
 
Daugiau skaidrumo ir aiškumo
Valstybės tarnybos departamento ekspertai teigia, jog pagrindinė atrankų į valstybės tarnybą naujovė – naujas testas, tikrinantis kandidatų verbalinį, analitinį, loginį mąstymą, valstybės tarnybai reikalingas kompetencijas ir žinias.
Šio testo tikslas – įvertinti kandidatų bendruosius gebėjimus ir kompetencijas. Anksčiau testu iš esmės buvo įvertinama tik tai, ar pretendentai yra išmokę teisės aktų nuostatas. Konkursą organizuojančios įstaigos dalį klausimų kiekvienam konkursui pačios rengė iš savo srities teisės aktų, o kita dalis testo buvo rengiama centralizuotai iš teisės aktų, kurie iki 2011 m. pabaigos buvo viešai skelbiami internete.
Dabar pirmajame atrankos etape pretendentai turi spręsti specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtą bendrųjų gebėjimų testą. Užduotys iš užduočių banko parenkamos atsitiktine tvarka, tačiau kiekvienas pretendentas gauna vienodą skaičių tiek sudėtingų, tiek lengvų, tiek vidutinio sunkumo užduočių, taip pat vienodą skaičių skirtingų tipų užduočių.
Kadangi valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims reikia skirtingų gebėjimų, vertinamas kandidatų gebėjimas samprotauti ir spręsti verbalinio, skaitinio, vizualinio turinio problemas, analizuoti ir pagrįsti savo sprendimus tipinėmis darbo situacijomis.
Įsigaliojus naujajai atrankos tvarkai, bendrųjų gebėjimų testą jau spėjo išbandyti daugiau kaip 3 tūkst. pretendentų. Paskaičiuota, jog trims ketvirtadaliams (75 proc.) jis pasirodė įveikiamas – ir tai normali, kitų šalių praktiką atitinkanti pradinių rezultatų statistika. Ilgainiui tokie testai sunkėja, o išlaikomumo procentas mažėja.
Valstybės tarnybos departamente interviu metu centralizuotai taip pat yra vertinami kandidatų į vadovo pareigas vadovavimo gebėjimai. Šį vertinimą atlieka personalo atrankos ekspertai, kaip paprastai daroma ir privačiame sektoriuje. Geriausi kandidatai, išlaikę testą, yra nustatomi antrame etape – įstaigose vykstančiuose konkursuose, atsižvelgiant į dalykinę kandidatų kompetenciją.
Tarp diegiamos atrankos sistemos naujovių – pretendentų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų vienodas patikrinimas užsienio kalbų centruose pagal atitinkamus tarptautinius testus ir egzaminus. Dar viena naujovė – sukurtas Valstybės tarnybos informacinės sistemos Atrankos modulis. Naudojantis šia sistema, pretenduojantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą, teikia dokumentus įstaigoms, registruojasi laikyti bendrųjų gebėjimų testą ar pasitikrinti vadovavimo gebėjimus (jei pretenduos į vadovaujančias pareigas) internetinėje svetainėje http://www.testavimas.vtd.lt. Atrankos modulis taip pat suteikia galimybę piliečiams matyti savo testo rezultatus.
Visos viešojo administravimo įstaigos naudojasi Atrankos moduliu komunikacijai su pretendentu, t. y. gauna pretendentų dokumentus, gali paprašyti juos patikslinti, mato pretendentų išlaikyto testo rezultatus, informuoja apie konkurso datą, laiką ir vietą.

Skaitykite daugiau: Įsibėgėja nauja valstybės tarnautojų atrankos sistema – Naujienų portalas | Alfa.lt http://www.alfa.lt/straipsnis/15168872/Isibegeja.nauja.valstybes.tarnautoju.atrankos.sistema=2013-12-12_10-28/#ixzz2nG7YxMoC
 
 
Šaltinis:
www.alfa.lt

Komentarai išjungti.