VDI tobulina darbo ginčų komisijų veiklą

VDI tobulina darbo ginčų komisijų veiklą

Valstybinė darbo inspekcija kviečia profesines sąjungas kartu tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą. 2015 m. rugsėjo 30 d. gautame rašte pranešama, jog jau daugiau nei pustrečių metų, dėl individualių darbo ginčų, darbuotojai ir darbdaviai gali kreiptis į darbo ginčų komisijas, veikiančias prie teritorinių VDI skyrių.

 

Praktika rodo, kad sprendimas, darbo ginčų nagrinėjimą perduoti darbo ginčų komisijoms – pasiteisina. Darbas trišaliu principu – kai bendru sutarimu sprendimus priima darbo inspektorius, darbdavių ir darbuotojų atstovai, leidžia komisijoms dirbti skaidriai ir efektyviai, išvengti bet kokio šališkumo.

Darbuotojai ir darbdaviai į darbo ginčų komisijas kreipiasi aktyviai – per trejų su puse metų darbo laikotarpį gauta 14 550 nagrinėtinų prašymų. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugsėjo 21 d., prie VDI Vilniaus teritorinio skyriaus įsteigta dar viena – penktoji darbo ginčų komisija.

Dėkodama už efektyvų bendrą darbą, Valstybinė darbo inspekcija kviečia socialinius partnerius ne tik tęsti pradėti veiklą, bet ir dalyvauti rengiamuose susitikimuose-mokymuose, kurie vyks Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.

 

VDI ir LVTPS informacija 

Komentarai išjungti.