VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ALGOS BAZINIS DYDIS NEKIS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ALGOS BAZINIS DYDIS NEKIS

Seimas priėmė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2011 metais, įstatymą, kuriuo nutarė nekeisti algos bazinio dydžio ir palikti tokį patį, kuris galioja ir 2010 metais – 450 litų.
Už šį įstatymą balsavo 50 Seimo narių, prieš – 15, susilaikė 23.
 
Vyriausybė šį pareiginės algos bazinį dydį pasiūlė palikti sumažintą, įvertindama 2011 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansines galimybes. Nustačius tą patį dydį, nereikės papildomų valstybės biudžeto lėšų.
 
 
VERSLO SAVAITĖ
 

Komentarai išjungti.