SVARSTYTI VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAI

SVARSTYTI VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAI

Joninių išvakarėse Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetai svarstė keletą Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektų.
Teikiamais įstatymų projektais siūloma pripažinti netekusius galios ar analogiškai pakeisti įstatymų straipsnius, kuriais laikinai, iki 2011m. sausio 1d. nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai. Vietoj konkrečių terminų siūloma numatyti tik siūlymą Vyriausybei „kiekvienais metais, prieš teikiant LR Seimui valstybės biudžeto įstatymo projektą, įvertinti valstybės ekonominę ir finansinę padėtį ir, konstatavus valstybėje susidariusios ypatingos situacijos pabaigą ir sukaupus lėšas, leidžiančias valstybei įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, kartu teikti LR Seimui LR valstybės tarnybos įstatymo, atkuriančio buvusį teisinį reglamentavimą, pakeitimo projektą.“
LR Seimo narys A.Sysas pasiūlė valstybės tarnautojų pareigines algas mažinti terminuotai, t.y ne ilgiau kaip vieneriems biudžetiniams metams, primindamas LR Konstitucinio Teismo 2010m. balandžio 20d. sprendimą, kad valstybės tarnautojų atlyginimus galima mažinti ne ilgiau kaip vienerius biudžetinius metus ir kad teisinis reglamentavimas, pagal kurį mažinamas valstybės tarnautojų atlyginimas, turi būti grindžiamas aplinkybėmis, liudijančiomis apie tokios itin sunkios ekonominės, finansinės padėties valstybėje susidarymą.
Išnagrinėjus visus argumentus, Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetas bei Socialinių reikalų ir darbo komitetas nusprendė, kad sumažinti valstybės tarnautojų pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus galima tik kitais kalendoriniais metais.
Dabar belieka tikėtis, kad LR Seimas priims tokį pat sprendimą.
 
Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.