NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS TOBULINIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS TOBULINIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

2010 m. birželio 2d., LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.715 „Dėl valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“.
Skirtingai nei buvo deklaruota XV Vyriausybės programoje bei numatyta šios programos įgyvendinimo priemonių plane, nelaukiant, nei LR Seimo, nei socialinių partnerių pritarimo, Vyriausybė:
– vienašališkai apibrėžė valstybės tarnybos Lietuvoje modernizavimo kryptis;
– nutarė imtis operatyvių veiksmų, leisiančių jau dabar įgyvendinti kai kurias šios koncepcijos nuostatas, nepažeidžiant galiojančio Valstybės tarnybos įstatymo;
– įpareigojo atsakingas valstybės institucijas, vadovaujantis šios koncepcijos nuostatomis, parengti LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (realiai–naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją), kuris iki 2010m. spalio 1d. turėtų būti pateiktas LR Seimui.
 
Vyriausybės  patvirtintoje valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos nuostatos taikomos tik civilinei valstybės tarnybai.
 
 
Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.