NEEILINIS TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS

NEEILINIS TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS

2010 m. birželio 15 dieną, vyko neeilinis LR trišalės tarybos posėdis.
Posėdžio metu Trišalė taryba patvirtino Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos nuostatus, kuriais vadovaujantis, įkurta Valstybės tarnautojų dvišalė komisija prie Trišalės tarybos. Valstybės tarnautojai atstovaujantys profesinėms sąjungoms ir Vyriausybės atstovai deleguos po 8 atstovus. Komisija derins valstybės tarnautojų ir valstybės interesus, dalyvaus kuriant profesionalią valstybės tarnybą. Trišalė taryba nepritarė nepriklausomos Valstybės tarnautojų dvišalės tarybos steigimui.
 
Trišalė taryba iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 3¹, 30¹, 30² straipsniais įstatymo projektui Nr. XIP-2014. Užfiksuota atskira profesinių sąjungų nuomonė. Profesinės sąjungos nesutiko, kad būtų naikinamas valstybės tarnautojų rezervas, kai atleistam iš tarnybos dėl etatų mažinimo valstybės tarnautojui pusę metų suteikiama pirmumo teisė užimti laisvas ar  naujai steigiamas pareigas valstybės tarnyboje. Profesinės sąjungos siūlė, kad atleidus iš valstybės tarnybos šalių susitarimu, valstybės tarnautojui būtų sumokama nuo 1 iki 3 mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.