VALSTYBĖS TARNYBOS TOBULINIMO KONCEPCIJA

VALSTYBĖS TARNYBOS TOBULINIMO KONCEPCIJA

lvtpsLietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos  pirmininkė Irena Petraitienė kartu su Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Modestu Sriubu Vyriausybės kvietimu š.m. kovo 15 d. dalyvavo pasitarime dėl Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos projekto.

Koncepcijos projektą pristatė 2009 m. lapkričio 30 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 536 sudarytos darbo grupės vadovas Giedrius Kazakevičius. Susitikime dalyvavo Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Valstybės stiprinimo skyriaus vedėjas Aloyzas Duksa, Valstybės stiprinimo skyriaus patarėja Virginija Liudvinavičienė, VRM Viešojo valdymo politikos departamento Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja Goda Aleksaitė–Stabingienė, Ministro Pirmininko tarnybos Teisės skyriaus patarėjas Edvardas Žukauskas.

Šia koncepcija siekiama nustatyti valstybės tarnybos tobulinimo gaires kaip tai numatyta penkioliktosios LR vyriausybės veiklos programoje, tačiau ši koncepcija nesprendžia klausimų, susijusių su statutiniais valstybės tarnautojais. Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijoje nurodomi pagrindiniai valdymo ir teisinio reglamentavimo trūkumai:
–valstybės tarnautojų veikla nepakankamai orientuota į rezultatus;
–darbo apmokėjimo sistema neskatina darbo kokybės ir nėra skaidri;
–ribotos vadovų galimybės lanksčiai valdyti žmogiškuosius išteklius;
–egzistuojančios galimybės išvengti atsakomybės už tarybinius nusižengimus;
–neefektyvus etikos ir korupcijos prevencijos priemonių reguliavimas ir taikymas.

Pateikta pretenzijų dėl vadovų atsakomybės ir dėl veiklos vertinimo.
Profesinių sąjungų nuomone, ši koncepcija turi daug trūkumų, kai kurios nuostatos netgi neatitinka LR konstitucijos nuostatų. Šios problemos išsakytos susitikimo metu, visi siūlymai pateikti LR vyriausybei, LVTPS organizacijų vadovams.
Kategoriškai prieštaraujame, kad ši koncepcija būtų pagrindinėmis gairėmis, keičiant dabar esamą LR valstybės tarnybos įstatymą.

Irena Petraitienė
Lietuvos valstybės tarnautojų profsąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.