VDI informacija dėl COVID-19 ligos ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonių

VDI informacija dėl COVID-19 ligos ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos priemonių

Valstybinė darbo inspekcija parengė Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.
Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą.

REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS KAIP APSAUGOTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA PATIRIANČIUS ASMENIS NUO UŽSIKRĖTIMO DARBO METU
METODINĖS REKOMENDACIJOS PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJAI IR PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI
Komentarai išjungti.