2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI

2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI

Pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 38 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelę:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26103320550911e48329c4b5fc070a74

 

LRV ir LVTPS informacija

Komentarai išjungti.