Aktualius klausimus aptarė Žemės ūkio ministerijos darbuotojai ir profesinės sąjungos aktyvas

Aktualius klausimus aptarė Žemės ūkio ministerijos darbuotojai ir profesinės sąjungos aktyvas


Š. m. lapkričio 18 d. įvyko Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo gausus būrys darbuotojų, profesinės sąjungos narių, Vidaus audito departamento direktorė Dalia Kavoliūnienė, profesinės sąjungos pirmininkė Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė, LR Seimo narė, buvusi šios profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vingrienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, pavaduotoja Rima Kisielienė, teisininkas dr. Nerijus Kasiliauskas.

Vyko diskusijos dėl šiuo metu aktualaus klausimo – numatomo Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną, dėl profesinės sąjungos vaidmens šiame procese.

Diskutuota apie profesinių sąjungų modelius, kolektyvines sutartis, derybas dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo bei kitais aktualiais darbuotojams klausimais. Profesinę sąjungą papildė gausus būrys ministerijos darbuotojų.


 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.