AMSA PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

AMSA PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 63 nariai ir kviestieji asmenys: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, jos pavaduotoja Rima Kisielienė, buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Linas Jonas Palionis.

Pirmininkas Adomas Andrušaitis supažindino susirinkimo dalyvius su Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos (toliau – AMSA PS) pirmininko ir tarybos 2010m. veikla. Pasitelkus vaizdines priemones apžvelgti svarbiausi per ataskaitinius metus nuveikti darbai ir vykę renginiai.
Šiuo metu yra 122 AMSA PS nariai. 2010 m. pavasarį AMSA PS prisijungė prie akcijos „Darom“ ir aktyviai dalyvavo pavasarinėje talkoje. AMSA PS nariai su šeimų nariais turėjo galimybę apsilankyti Pašilių stumbryne, Burbiškių dvare, Kryžių kalne, Valdovų rūmuose, Trakuose ir kt.  Rugsėjo savaitgalį pailsėjo ir turiningai praleido laisvalaikį Karklės poilsio bazėje vykusiame Lietuvos profesinių sąjungų sąskrydyje. Prieš Kalėdas organizuotas nuotaikingas naujametis vakarėlis „Raudona–juoda“, administracijos darbuotojų vaikams iki 14 metų skirtos kalėdinės dovanėlės, suteikta galimybė nemokamai pasiklausyti naujamečio Alytaus jaunimo simfoninio orkestro koncerto VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos taryba (toliau – AMSA PST) sprendė aktualius klausimus ir problemas, dalyvavo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (toliau – LVT PS) organizuotose konferencijose.
Vieningai balsuota ir pritarta Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininko ir tarybos 2010 m. veiklos, Kontrolės komisijos lėšų naudojimo ir apskaitos patikrinimo ataskaitoms.
LVT PS pirmininkė I. Petraitienė pasidžiaugė gražia AMSA PS ir AMS administracijos partneryste, padėkojo socialiniam parneriui – buvusiam administracijos direktoriaus pavaduotojui L.J.Palioniui,  AMSA PS pirmininkui A.Andrušaičiui. Pasakojo apie LVT PS atstovavimą tarnautojų interesams teismuose ir laimėtas bylas, ragino susitelkti darbui, turėti stiprų branduolį, iškilus problemoms palinkėjo rasti bendrą sutarimą. L.J.Palionis prisiminė korektiškai vykusias derybas dėl kolektyvinės sutarties turinio, pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu, padėkojo už moralinę paramą, palinkėjo sėkmės ginant tarnautojų ir darbuotojų interesus. O.Balevičiūtė sakė, kad jai džiugu žinoti ir matyti, kiek daug puikių renginių įvyko per ataskaitinius metus, palinkėjo būti pilietiškiems ir kad mažiau vyktų tarnautojų veiklos tyrimų, teismų ir pan.
Susirinkimo metu balsų dauguma pirmininku, kurio kadencijos laikas pratęstas 4 metams, vėl išrinktas A.Andrušaitis. Palikta ir tokios pačios sudėties AMSA PS taryba: D.Dargužienė, S.Čiginskienė, V.Liaukuvienė, R.Ogulevičienė, L.Petkevičienė ir D.Radzevičius. Atnaujinta tik AMSA PS kontrolės komisijos sudėtis. Šios komisijos narėmis išrinktos R.Jučienė, R.Kundrotienė ir P.Raškauskienė.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos
pirmininko pavaduotoja
Vilma Liaukuvienė

Komentarai išjungti.