Aplinkos ministerijoje įkurta profesinė sąjunga

Aplinkos ministerijoje įkurta profesinė sąjunga

Dalinuosi gera žinia – šių metų birželio 6 d. steigiamajame susirinkime įkurta Aplinkos ministerijos darbuotojų  profesinės sąjungos  pirminė organizacija, kurios nariai tapo Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos nariais.

Aplinkos ministerijos profesinės sąjungos nariai turi idėją artimiausiu metu įsteigti atskirą ministerijos darbuotojus vienijantį profesinės sąjungos juridinį vienetą, kuris bus tvirtą derybinę galią turinčiu ministerijos darbuotojų balsu, savarankiškai atstovaujančiu ir argumentuotai ginančiu darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.  

Jungimasis į profesinių sąjungų gretas yra normali pasiteisinusi brandžios visuomenės praktika, sėkmingai, organizuotai sprendžianti darbo sąlygų, darbo organizavimo, darbuotojų motyvacijos, tobulinimosi galimybių klausimus, generuojanti kolektyvines idėjas, atstovaujanti darbuotojų lūkesčius.  

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.