Atlyginimai Lietuvoje 2019-aisiais turi didėti

Atlyginimai Lietuvoje 2019-aisiais turi didėti

Lietuvoje jau ne pirmas mėnuo vyksta derybos dėl bazinio dydžio, kuris naudojamas skaičiuojant darbo užmokestį valstybiniame ir biudžetiniame sektoriuose, didinimo. Vyriausybė kartu su socialiniais partneriais jau ne pirmą mėnesį derasi dėl to, kad bazinis dydis (toliau BD)  būtų atstatytas nuo 132,5 EUR iki 142 EUR, t. y tokio, kuris buvo iki 2009 m., kai prasidėjo krizė Lietuvoje.

 

Tačiau Vyriausybė neteikia socialiniams partneriams jokių vilčių, kad BD būtų ženkliai padidintas. Vyriausybės pateiktais skaičiavimais, norint BD padidinti vienu euru, valstybės biudžetas turėtų skirti 23 mln. EUR. Tačiau šis padidintas BD biudžetui grįžtų 10 mln. EUR per sumokamus mokesčius. Kadangi  Lietuvos vyriausybės viršplaninių pajamų Lietuvos biudžete 2019 metams prognozės gana teigiamos, tai tikėtina, kad, visgi, sutarsime didinti BD 2019 metais.

Labai įtemptai Vyriausybė, darbdaviai ir profesinės sąjungos derasi dėl Minimalios mėnesinės algos padidinimo Lietuvoje.

Paskutiniame Trišalės tarybos, (toliau TT) posėdyje, Lietuvos profesinės sąjungos siūlė minimalią mėnesio algą, (toliau MMA) didinti  iki 450 EUR, o LR Vyriausybės atstovai siūlė  didinti tik iki 420 EUR ir vadovaujantis LR TT 2017-09-21 posėdžio nutarimu: „siekiant depolitizuoti minimalaus darbo užmokesčio dydžio nustatymą, siūlyti įtvirtinti, kad minimalus darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio santykis neturi būti mažesnis kaip 45 procentai ir didesnis kaip 50 procentų bei turi atitikti ketvirtadalio didžiausią santykį tarp vidutinio darbo užmokesčio ir  minimalaus darbo užmokesčio turinčių ES valstybių vidurkį, kuris numatomas pagal Europos Sąjungos statistikos tarybos paskutinių trijų metų skelbiamus duomenis“.

TT posėdyje 2018-07-10 Lietuvos banko atstovas pateikė pranešimą „Ekonomikos raida ir perspektyvos“ ir pasiūlė vidutinį mėnesinį atlyginimą Lietuvoje skaičiuoti kitaip nei priimta, t. y. skaičiuoti tik bazinį darbo užmokestį be priedų ir priemokų. Tuomet MMA Lietuvoje 2019 metams būtų 242 EUR.

Tačiau Lietuvoje naujai patvirtinta LR Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 darbuotojų vidutine darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka. Jos būtina laikytis. Tuomet nereikės Lietuvos bankui sukurti  kažkokios naujos vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos ir MMA  Lietuvoje 2019 metais bus skaičiuojamas pagal formulę, kuria MMA Lietuvoje siektų daug daugiau negu 420 EUR.

Vadovaujantis šiuo nutarimu, apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, turėtų būti įtraukiama viskas, kas įprastai mokama už darbuotojo darbą: bazinis atlyginimas, įvairūs priedai ar premijos. Tačiau į vidutinį darbo užmokestį neįtraukiamos premijos, kurias darbdavys skiria savo iniciatyva (premija jubiliejaus ar gimtadienio proga, metinė premija už gerus darbo rezultatus akcininkų sprendimu ir kt.).

Vyriausybė ypač turėtų susirūpinti MMA didinimu, nes 400 EUR minimali mėnesinė alga Lietuvoje, lyginant su minimalia mėnesine alga Liuksemburge – 1998,59 EUR, Belgijoje – 1531,93 EUR, Airijoje – 1563,25 EUR, kaimyninių šalių: Estija – 470 EUR, Lenkija – 453,48 EUR neatitinka Lietuvos gyventojų lūkesčių, skurdina šalies gyventojus ir skatina emigraciją.

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.