BENDRŲ VEIKSMŲ DIENA EUROPOJE

BENDRŲ VEIKSMŲ DIENA EUROPOJE

Vasario 29-oji –  Europos profesinių sąjungų bendrų veiksmų diena, kurios šūkis „Gana yra gana“. Europos profesinės sąjungos pasisako už ekonomikos gaivinimą, naujų darbo vietų kūrimą, socialinį teisingumą bei solidarumą sprendžiant darbuotojams aktualius klausimus.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija prieštarauja taupymui darbuotojų sąskaita ir pritaria bendrų veiksmų profesinių sąjungų dienos Europoje idėjai. Mums susirūpinimą kelia nesprendžiamos nedarbo problemos Lietuvoje, auganti migracija, LR Vyriausybės siekis spręsti biudžeto deficito problemas tik darbuotojų sąskaita.
Nenoras sėsti prie derybų stalo verčia darbuotojus imtis kraštutinių priemonių (Švietimo darbuotojų įspėjamasis streikas)
 
2011 metų gruodžio 10 dienos protesto metu Lietuvos profesinės sąjungos įteikė LR Vyriausybei reikalavimus, informavo Europos (ETUC) ir pasaulio (ITUC) profesines sąjungas.
 
Kadangi iš LR Vyriausybės sulaukta formalaus atsakymo, Lietuvos profesinės sąjungos dar kartą kreipėsi į LR Vyriausybę, reikalaudamos numatyti konkrečias priemones iškeltus reikalavimus įgyvendinti.
 
Dar kartą primename reikalavimus:didinti minimalųjį darbo užmokestį (MMA) iki 1000 litų; didinti biudžetinio sektoriaus darbuotojų bazinę mėnesio algą ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį; didinti užimtumą, skatinant naujų darbo vietų kūrimą; mažinti darbo jėgos apmokestinimą; atstatyti valstybines pensijas pareigūnams, kariams, bei kompensacines išlaidas teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams; grąžinti Vaiko pinigus mažas pajamas gaunančioms šeimoms, įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą; mažinti komunalinių paslaugų (šilumos, elektros) ir būtiniausių maisto produktų kainas; darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus keisti tik sutarus profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijoms; ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 102 konvenciją dėl socialinės apsaugos minimaliųjų standartų; užtikrinti asociacijų, susirinkimų, demonstracijų ir kitų viešosios valios reiškimo būdų laisvę; užtikrinti darbuotojų teisę streikuoti, užkirsti kelią darbuotojų atstovų persekiojimui; užtikrinti realią piliečių teisę surengti referendumą.
 

 
Akcijos plakatas šia saityno prieiga:
http://www.etuc.org/IMG/pdf/affiche_TROP_OK_GB_.pdf

 
 
 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
www.lpsk.lt

Komentarai išjungti.