EUROPOS VISUOMENINIŲ PASLAUGŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS NAUJIENOS

EUROPOS VISUOMENINIŲ PASLAUGŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS NAUJIENOS

Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU), metus pradėjo 2011 metų pabaigos įvykių tąsa. Per visą Europą nusirito kovos su šešėline ekonomika, primestos Europos šalių vyriausybių ir privedusios prie katastrofiškų pasekmių, banga: rengti streikai, protesto akcijos, demonstracijos.

EPSU SUNERIMUSI DĖL „RINKOS RĖMŲ“ DĖL BENDRO APTARNAVIMO

2012 m.  sausio 31 d.

2011 m. gruodžio mėn. ES paskelbė pranešimą «Bendro pobūdžio paslaugų kokybės standartai Europoje COM (2011) 900» Prie jų pridėti pasiūlymai dėl viešųjų pirkimų, koncesijų ir vyriausybės pagalbos. Nors narystė pripažįsta viešųjų paslaugų „fundamentinį vaidmenį“ (bendrojo pobūdžio paslaugos – SGI), žiūrint iš socialinės sanglaudos, teikiant socialinę apsaugą, paramą, žiniomis pagrįsta ekonomika, ataskaitoje nėra praktinių pasiūlymų kaip siekti šio tikslo. Nors narystė pripažįsta viešųjų paslaugų „fundamentinį vaidmenį“ (bendrojo pobūdžio paslaugos – SGI), žiūrint iš socialinės sanglaudos, teikiant socialinę apsaugą bei žiniomis pagrįstos ekonomikos palaikymą, ataskaitoje nėra praktinių pasiūlymų kaip siekti šių tikslų.

EPSU REIŠKIA SAVO SOLIDARUMĄ IR PALAIKYMĄ BELGIJOS FILIALAMS
 

Sausio 30 d. trys Belgijos profesinių sąjungų konfederacijos surengė vienos dienos visuotinį streiką.
Viešųjų paslaugų profsąjungos, kurios yra ir Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU) narės, kilo į kovą prieš griežtų taupymo priemonių įvedimą, organizuodamos piketus ir protestus visoje šalyje.
Streiko priežastis kyla dėl konsultacijų su profesinėmis sąjungomis nebuvimo ir dėl neteisėtai vyriausybės primestų taupymo priemonių.

 

JUDĖJIMAS PRIEŠ VANDENS PRIVATIZAVIMĄ ITALIJOJE REIKALAUJA MONTI GERBTI REFERENDUMO REZULTATUS
 

2012 m. sausio 19 d. po daugybės protestų ir pilietinio nepaklusnumo akcijų Italijos organizacijos, sukūrusios judėjimą prieš vandens privatizavimą, privertė Italijos vyriausybę, vadovaujamą buvusio ES komisaro Mario Monti, atšaukti pasiūlymą liberalizuoti vandens tiekimą. 2011 m. birželio mėn. didžioji dauguma (> 90 %) Italijos žmonių, pasisakė prieš ir nepritarė vandens tiekimo liberalizavimui ir privatizavimui.

 

PROFESINĖS SĄJUNGOS NESUTINKA SU EUROPOS KOMISIJOS IR ECB POLITINIAIS RECEPTAIS DĖL MAKROEKONOMINIO DIALOGO TECHNINIAME LYGMENYJE

 

2012 m. vasario 1 d. Makroekonominis dialogas techniniame lygyje numatė ekonominės situacijos Europos Sąjungoje aptarimą ir keitimąsi nuomonėmis dėl metinės apžvalgos augimo 2012 m. Pagal naujausias Europos centrinio banko prognozes apie dabartinę ekonominę padėtį, publikuotomis 2012 m. sausio mėnesį kas mėnesiniame informaciniame biuletenyje, pastebima euro zonos ekonomikos recesija ir tolimesnio nuosmukio rizika.

 

ENEL VADOVAS IR PROFSĄJUNGOS PASIRAŠĖ NAUJĄ SUTARTĮ DĖL INFORMACIJOS IR KONSULTACIJŲ TEIKIMO

2012 m. sausio 31 d.
Specialusis « ENEL» kompanijos derybų organas ir vadovai pasiekė susitarimą, iš dalies pakeisti originalų susitarimo tekstą, siekiant jį suderinti su nauja Europos direktyva dėl Europos patariamųjų tarybų.
Šis susitarimas apibrėžia naujas darbuotojų teises dėl informacijos gavimo ir konsultavimosi, transnacionalumo apibrėžimą, kuris apima ir «klausimus, kurie nepriklausomai nuo valstybių narių skaičiaus, turi labai svarbią reikšmę Europos darbuotojams atsižvelgiant į jų mastą ir jų potencialią įtaką… »
 

GRUPĖ EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO DARBUOTOJŲ PASISAKO PRIEŠ SUTARTĮ GRIEŽTOMS TAUPYMO PRIEMONĖMS

2012 m. sausio 27 d.
Susitarimas, kuris tarnavo kaip derybų tarp ES valstybių narių objektas, buvo sutiktas su stipriu pasipriešinimu. Europos profesinių sąjungų konfederacija pasisakė prieš sutartį ir paragino į Veiksmų dieną Europoje. Be to, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojų grupė taip pat pasisakė prieš sutartį. Turėtų būti imtasi priemonių, kad: įvesti euroobligacijas ir finansinių operacijų mokestį, išplėsti Europos centrinio banko vaidmenį dėl ekonomikos augimo skatinimo ir užimtumo didinimo ir t.t.
 

VERDIS PASIEKIA SUSITARIMĄ SU KOMPANIJA E.ON DĖL RESTRUKTŪRIZACIJOS

 

2012 m. sausio 26 d.
Praėjusiais metais kompanija E.ON paskelbė apie planus atleisti 11.000 darbuotojų, 6000 – Vokietijoje, o kitus – iš kitų Europos šalyse ir pasaulyje esančių kompanijos biurų. Įmonė nebuvo pasirengusi užtikrinti, kad jokių priverstinių atleidimų nebus. Verdis bandė derėtis dėl kolektyvinės sutarties, siekiant užkirsti kelią tokiems atleidimams ir užtikrinti darbuotojams, kurie pateko į restruktūrizavimą, socialinio plano įgyvendinimą. Susitarimas galioja iki 2016 m. pabaigos.
 

EUROPOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA NEPRITARIA NAUJAM SUSITARIMUI DĖL GRIEŽTO TAUPYMO IR SKATINA DALYVAUTI VEIKSMŲ DIENOJE

 

2012 m. sausio 25 d.
Europos profesinių sąjungų konfederacija yra itin susirūpinusi dėl naujos sutarties, susijusios su griežtomis taupymo priemonėmis, kuri skubotai svarstoma nedalyvaujant Europos piliečiams, socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims. 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Taryba sutiko sudaryti mokesčių sutartį, kurios pagrindinis aspektas – subalansuotas biudžetas. Šį susitarimą turi patvirtinti visos šalys savo įstatymuose ir konstitucijose.
 

PAKANKA! STOP SOCIALINIAMS PAŽEIDIMAMS!
 

2012 m. sausio 24 d.
Europos viešųjų paslaugų profsąjungų federacija (EPSU) parėmė organizaciją bei dalyvavo spaudos konferencijoje EKP, kuri įvyko sausio 25 d. EPSU pasisakė prieš griežtų taupymo priemonių įvedimą ir už viešąsias paslaugas, kaip tai buvo lapkričio 30 d. Veiksmų dienoje.

 

EPSU REAKCIJA Į EUROPOS KOMISIJOS ŽALIĄJĄ KORTĄ DĖL SĄLYGŲ KALĖJIMUOSE – 2011 GRUODIS

Nėra abejonių, kad kalėjimuose kalinčiųjų sąlygų gerinimas daugelyje Europos kalėjimų yra prioritetinis klausimas. EPSU teigia, kad pagrindinis uždavinys yra būtinybė gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir įtraukti profesinių sąjungų dalyvavimą įgyvendinant reformas. Būtina kalinių reabilitacijos sąlyga yra pakankamas skaičius personalo, t. y. subalansuotas skaičius kalėjimų pareigūnų, sveikatos priežiūros darbuotojų, probacijos darbuotojų, mokymo ir administracinio personalo.
 

EPSU KREIPĖSI Į ITALIJOS MINISTRĄ PIRMININKĄ MONTI, REIKALAUDAMA GERBTI ŽMONIŲ NUOMONĘ IR NELIBERALIZUOTI VANDENS TIEKIMO SRITIES
 

2012 m. sausio 18 d.
2011 m. birželio mėn. judėjimas prieš vandens privatizavimą Italijoje laimėjo didelę pergalę, kuomet milijonai italų pasakė «ne» vandens tiekimo liberalizavimui ir privatizavimui. Nepaisant to, Europos centrinis bankas bandė pakeisti šį sprendimą, 2011 m. liepos mėn. siųsdamas Italijos Vyriausybei slaptą laišką.
 

BELGIJOJE PROFSĄJUNGOS PASKELBĖ VISUOTINĮ STREIKĄ DĖL  VYRIAUSYBĖS PLANŲ ĮVESTI GRIEŽTAS TAUPYMO PRIEMONES
 

2012 m. sausio 18 d.
Krikščionių darbuotojų judėjimas (MOC) peržiūrėjo Belgijos Vyriausybės siūlomas griežtas taupymo priemones ir jų pasekmes. Krikščioniškų profesinių sąjungų konfederacijos (ACV-CSC) atstovai, jaunimo ir moterų judėjimų, ligonių kasų ir Belgijos tinklo atstovai išreiškė nuomonę dėl sąžiningo apmokestinimo bei pasekmių. 2012 m. sausio 30 d. profsąjungos paskelbė visuotinį streiką. Jame ketino dalyvauti visos Belgijos konfederacijos.

LVTPS informacija
 

 

Komentarai išjungti.