REIKALAUJAMA DIDINTI BAZINĘ MĖNESIO ALGĄ

REIKALAUJAMA DIDINTI BAZINĘ MĖNESIO ALGĄ

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija reikalauja Vyriausybės pradėti derybas dėl bazinės mėnesinės algos (BMA) didinimo nuo 2012 m. sausio 1 d.

LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui
 
Reikalavimas pradėti derybas dėl Bazinės mėnesinės algos (BMA) didinimo

Valdančioji koalicija pradėjo diskusijas dėl 2012 metų valstybės biudžeto planavimo. Balandžio 4 dieną po Vyriausybės pasitarimo premjeras Andrius Kubilius žurnalistams pareiškė, kad tęsiant taupymo politiką, viešajame sektoriuje atlyginimai kitąmet nedidės.  Nacionaliniame susitarime buvo suderėta, kad biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiai sumažinti tik laikinai ir iki 2011 sausio 1 dienos.
Darbuotojų atstovai – profesinės sąjungos praeitais metais matydami sunkią šalies finansinę padėtį nekėlė reikalavimų peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų. Tačiau augančios kainos, blogėjanti finansinė žmonių padėtis ir pasireiškiantys ekonomikos atsigavimo požymiai, leidžia pradėti diskusijas dėl Bazinės mėnesinės algos didinimo. Vyriausybė viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų klausimą privalo svarstyti vadovaujantis socialinės partnerystės principais ir priimti sprendimus derinant su socialiniais partneriais (darbuotojų atstovais – profesinėmis sąjungomis).
Todėl Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga,  Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija reikalauja Vyriausybės pradėti derybas dėl Bazinės mėnesinės algos (BMA) didinimo nuo 2012 m. sausio 1 d.  su profesinėmis sąjungomis.
 

 
Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkė Aleksandra Leparskienė
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė
Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandas Posochovas
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė
Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romualdas Nemanius

Komentarai išjungti.