NE VISI LYDERIAI VERTINA PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VIENYBĘ

NE VISI LYDERIAI VERTINA PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VIENYBĘ

Š.m. kovo 21 dieną profesinių sąjungų, veikiančių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiose socialinės globos įstaigose, susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo pasiektas susitarimas, kad profesinės sąjungos kartu organizuos renginį, į kurį bus kviečiamos ir atstovaujamos visos profesinės sąjungos, tačiau Jungtinė profesinė sąjunga (pirmininkas A.Dambrauskas) sulaužė susitarimą ir balandžio 28 dieną viena surengė renginį skambiai pavadintą „suvažiavimu“.

Kitos profesinės sąjungos pareiškė, kad renginyje priimti sprendimai neturės juridinių pasekmių visoms profesinėms sąjungoms.
 
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių
socialinės globos įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo bei derybų
Profesinių sąjungų atstovybė

 
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Jungtinei profesinei sąjungai
DĖL RENGINIO MINISTERIJOJE
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo bei derybų Profesinių sąjungų atstovybė pareiškia, kad Jungtinė profesinė sąjunga (pirmininkas A.Dambrauskas) sulaužė š.m. kovo 21 dieną profesinių sąjungų susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiektą susitarimą, kad profesinės sąjungos kartu organizuos renginį, į kurį bus kviečiamos ir atstovaujamos visos profesinės sąjungos, veikiančios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiose socialinės globos įstaigose.
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir jos padalinys Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas" apie balandžio 28 dienos renginį, skambiai pavadintą „suvažiavimu“, nebuvo informuotos ir prie jo organizavimo neprisidėjo, todėl daugelis Profesinių sąjungų atstovybės organizacijų padalinių – profesinių sąjungų, veikiančių socialinės globos įstaigose, atstovų jame nedalyvaus.
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir jos padalinys Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas" balandžio 28 dienos renginį vertina kaip vienos – Jungtinės profesinės sąjungos (pirmininkas A.Dambrauskas) pasitarimą, todėl jame priimti sprendimai neturės juridinių pasekmių visoms profesinėms sąjungoms, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsniu, visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Pasitarimo sprendimai negalios visiems socialinės globos įstaigų darbuotojams.
Profesinių sąjungų atstovybė, ne kartą kvietusi Jungtinę profesinę sąjungą (pirmininkas A.Dambrauskas) prisijungti prie atstovybės, dabar dar kartą ragina organizacijos vadovus atmesti visas emocijas bei ambicijas ir įsijungti į vieningą bei solidarią veiklą, kartu derėtis dėl Ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų šakos kolektyvinės sutarties.
 

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkės Irenos Petraitienės nuomone, gražiai pradėję derybas dėl socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo: Jungtinė profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija ir Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas tikėjosi sudaryti jungtinę atstovybę, derėtis dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo, surengti bendrą konferenciją ir kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį. Tačiau Jungtinė profesinė sąjunga, vadovaujama A.Dambrausko suskubo viena sukviesti socialines paslaugas teikiančių darbuotojų konferenciją, ignoruodama kitas profesines sąjungas, todėl Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija ir Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas paskelbė pareiškimą. Gaila, kad Jungtinė profesinė sąjunga nemano, kad tik bendromis pastangomis galime pasiekti socialinių įstaigų darbuotojams priklausančių atlyginimų ir socialinių garantijų.

 
LVTPS ir Profesinių sąjungų
atstovybės informacija

Komentarai išjungti.