SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR SOCIALINIAIS DARBUOTOJAIS

SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR SOCIALINIAIS DARBUOTOJAIS

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga (LVTPS)  kartu su Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimu bei Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesine sąjunga š.m. balandžio 19d., Šiaulių miesto savivaldybėje surengė konferenciją tema: „Socialinio dialogo galimybės valstybiniame sektoriuje“.

Konferencijos metu diskutuota dėl LR valstybės tarnybos įstatymo projekto, LR trišalės tarybos veiklos, aptartos teisinės derybų prielaidos dėl socialinio dialogo valstybės sektoriuje, profesinių sąjungų įstatymo projektas.
LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė papasakojo apie profesinių sąjungų veiklą Lietuvoje.
Konferencijoje  dalyvavo LR vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja Neringa Glebovė ir Teisės departamento Teisėkūros skyriaus specialistas Ramutis Prišmantas, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, Šiaulių miestosavivaldybės profesinės sąjungos atstovai,  darbuotojai, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  profesinės sąjungos atstovas, LPSK ir LVTPS atstovai.
Po pietų Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centre surengtas apskritasis stalas–diskusija tema: „Socialinio dialogo galimybės paslaugų sektoriuje“.
Diskusijoje dalyvavo socialinių darbuotojų profesinių sąjungų atstovai ir darbuotojai. Susitikimo metu nagrinėtos socialinėse įstaigose dirbančių darbuotojų problemos, jų maži atlyginimai, aptartos socialinių įstaigų finansavimo galimybės, kvalifikacijos tobulinimo galimybės.
Nagrinėtos problemos, sprendimo būdų ieškojimas parodė, kad ir profesinėms sąjungoms, ir darbdaviams labai svarbu rasti bendrų sąlyčio taškų, kad būtų keičiamos darbuotojų darbo sąlygos, didėtų darbo užmokestis, socialinės garantijos.
 

 

 
Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė
 

Komentarai išjungti.