Derybos dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties – tęsiamos

Derybos dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties – tęsiamos

2017 m. rugpjūčio 17 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atgaivintos derybos dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties (toliau – Sutartis).

 

Derybų metu svarstyti šakos darbuotojų darbo užmokesčio klausimai, darbo laiko normų, atostogų ir kiti klausimai. Diskusijų metu sutarta, kad Sutartis galios tik profesinės sąjungos nariams, o papildomos lėšos bus skiriamos tik atsižvelgiant į Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų narių skaičių įstaigose.

Dėl papildomų lėšų skyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudarė formą, kurią  įstaigose veikiančios profesinės sąjungos turėjo užpildyti. Neužpildžius formų, šakos kolektyvinės sutarties finansavimas nebus skiriamas.

Derybų metu sutarta: socialiniam darbuotojui (profesinės sąjungos nariui), kuris įgijo kvalifikacinę kategoriją, vadovaujantis Socialinių darbuotojų atestacinės tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pareiginės algos pastovioji dalis bus didinama:

Už socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją – 15 proc.

Už vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją – 20 proc.

Už socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją – 30 proc.

Derybų metu tartasi dėl įstaigos dvišalės tarybos nuostatų. Diskusijų metu sutarta, kad Įstaigos dvišalė taryba sudaroma tose įstaigose, kuriose Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos padalinys (toliau – Profesinė sąjunga) nėra sudaręs įstaigos lygio kolektyvinės sutarties. Sutarta, kad profesinės sąjungos pirmininkas, darbuotojų atstovavimui ir mokymui bei švietimui nuo tiesioginių pareigų atleidžiamas 192 val. per metus, už šį laiką  paliekant vidutinį darbo užmokestį.

Nutarta, kad didėjant minimaliai mėnesinei algai, proporcingai didėja ir pagrindinė atlyginimo dalis.  

 

 

Birutė Melianienė

Vilniaus miesto socialinės paramos centro

profesinės sąjungos pirmininkė, derybinės komisijos narė

Komentarai išjungti.