Socialinė partnerystė – ne deklaracija, o pagrindinis įrankis susikalbėti ir į dialogą įtraukti visuomenę

Socialinė partnerystė – ne deklaracija, o pagrindinis įrankis susikalbėti ir į dialogą įtraukti visuomenę

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, dėl dalyvavimo darbo grupėje, kuri lems pokyčius pertvarkant viešąjį sektorių.

 

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir pasirašytuose nacionaliniuose susitarimuose įteisintas ir įtvirtintas socialinės partnerystės principas, kaip efektyviausias būdas leidžiantis greičiausi pasiekti norimų rezultatų ir išvengti socialinių konfliktų, kuomet už derybų stalo lygiai   atstovaujant dirbantiems ir darbdaviams, o ne demonstracijomis ir mitingais – sudaromi susitarimai siekiant socialinės gerovės tikslų. Socialinė partnerystė bei dialogas yra esminė Europos Sąjungos socialinio modelio ir viešosios politikos vadybos dalis ir vienas iš svarbiausių visuomenės brandos matų – gebėjimas kuo plačiau įtraukti pilietinę visuomenę į savo problemų sprendimą.

Vyriausybė, savo kadencijos pradžią pažymėjo siekiu gerinti šalies piliečių gyvenimą, kad Lietuvoje būtų gera gyventi, o žmogus jaustųsi laimingas ir orus, sumažinti įtampą tarp atskirų visuomenės sluoksnių, siekti socialinio dialogo, noru įsiklausyti į socialinių partnerių nuomonę dėl jiems gyvybiškai svarbių sprendimų. Tačiau to neįmanoma pasiekti nesudarant  galimybės išklausyti socialinių partnerių ir rasti visiems priimtiniausią sprendimą su mažiausiomis neigiamų pasekmių atsiradimo galimybėmis. 

Pastaruoju metu tarp muitinės pareigūnų pasklido gandai apie keičiamas tarnybos muitinėje statuto nuostatas ir rengiamus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimus, kuriais bus  nustatomi tarnybos ir muitinėje principai ir ypatumai, pareigūnų statusas, priėmimas į tarnybą ir atleidimas iš tarnybos, pareigūnų atsakomybę, skatinimą, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veikla statutinėse įstaigose.

Atstovaujame ženklų muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių muitinės įstaigose. Tačiau iki šio laiko mūsų niekas neinformavo apie rengiamus teisės aktų, reglamentuojančių tarnybą muitinėje, pakeitimus, o nežinia ir nesikalbėjimas su pareigūnais kelia bereikalingą įtampą. Tikime ir viliamės, kad pakeitimai išties būtų žymūs ir labai reikalingi, kurie leis į tarnybą pritraukti daugiau jaunų žmonių, specialistų, pakelti statutinio pareigūno prestižą ir pasididžiavimą tarnyba.

Siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, gerinti muitinės darbuotojų darbo sąlygas, vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, kaip nustatančiu profesinės sąjungos paskirtį ir funkciją atstovauti profesinės sąjungos narius, ginti jų teises, interesus bei atstovauti konkrečius profesinės sąjungos narius ir ginti jų interesus (individualus atstovavimas), Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties Nr. 11B-1000/PV 3-33, pasirašytos 2014 m. spalio 20 d. ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitarimo faktui ir teksto autentiškumui patvirtinti, 2 ir 4.2 punktais, gaunamus paklausimus dėl muitinės pareigūnų tarnybos, prašome sudaryti galimybę dalyvauti statuto pakeitimų rengime, pateikti susipažinti su jau gautais pasiūlymais ir priimtais sprendimais, organizuoti susitikimą ir aptarti numatomus muitinės pareigūnų tarnybos ir socialinius klausimus.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.