PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ PASIRENGUSI TĘSTI DERYBAS

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ PASIRENGUSI TĘSTI DERYBAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimo bei derybų profesinių sąjungų atstovybė, 2013 m. kovo 13 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įteikė raštą, kuriame pateikė informaciją dėl pasiregimo tęsti derybas.

2011 metų kovo 15 dieną Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir jos padalinys Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga irLietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, atstovaudamos socialinės globos įstaigų darbuotojų kolektyvams, pasirašė susitarimą, kuriuo sudarė jungtinę profesinių sąjungų atstovybę.
Profesinių sąjungų atstovybė sudaryta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties parengimui bei deryboms dėl jos.
2011 m. balandžio 12 dieną prie profesinių sąjungų atstovybės prisijungė Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“.
2013 m. kovo 12 d. prie profesinių sąjungų atstovybės prisijungė Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga.
2013 m. kovo 12 d. surengtame visų socialinės globos įstaigose veikiančių profesinių sąjungų pasitarime Jungtinė profesinė sąjunga ir Profesinių sąjungų lyga atsisakė įsijungti į Profesinių sąjungų atstovybę.
Profesinių sąjungų atstovybė pasirengusi tęsti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo.
 
 
Raštą pasirašė: Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jurgita Žiūkienė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių irviešųjų įstaigų profesinė sąjungospirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijospirmininkas Romualdas Nemanius, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Griškevičienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių
socialinės globos įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės
sutarties parengimo bei derybų profesinių
sąjungų atstovybės informacija

Komentarai išjungti.