Diplomatinės tarnybos įstatymo projektas

Diplomatinės tarnybos įstatymo projektas

Naujas LR diplomatinės tarnybos įstatymo projektas, kuriuo siekiama stiprinti Lietuvos diplomatinę tarnybą, ir vadovybės mąnymu sudarys sąlygas veiksmingai ir depolitizuotai diplomatinei tarnybai, sulaukė URM darbuotojų kritikos. (Registracijos Nr. XIVP-1229)

Užsienio reikalų ministerijos Darbo taryba ir Profesinė sąjunga iš principo pritaria projekto aiškinamajame rašte deklaruotiems tikslams ir daugumai siūlomų Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimų, kadangi jie pagerins diplomatinės tarnybos darbo sąlygas. Vis dėlto, siekdamos prisidėti prie diplomatinės tarnybos veikimo tobulinimo URM darbuotojų atstovai papildomai teikia ir savo pastabas ir pasiūlymus, kaip skaidriau ir efektyviau galėtų būti keičiami įstatymo pakeitimai.       

Atstovai savo pasiūlymus, kuriuos teikė LR Seimo Pirmininkei, bei Seimo komitetams, penktadienį pristatė ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariui A. Sysui.

Vasario 18 d.,susitikimo metu, kuriame dalyvavo URM Profesinės sąjungos pirmininkas Antanas Baltušis ir pavaduotoja Jolita Davidonienė, buvo diskutuojama, kaip galima būtų tobulinti įstatymo projektą, kad jo nuostatos, palankiai prisidėtų ir prie skaidrumo diplomatinėje tarnyboje, tiek ir pagerintų URM darbuotojų darbo sąlygas. Susitikime kartu dalyvavusi Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, pritaria, kad įstatymo pakeitimai turėtų įtvirtinti, kuo palankesnes sąlygas diplomatinės tarnybos darbuotojams.    

Darbo taryba ir Profesinė sąjunga labai remia Užsienio reikalų ministerijos vadovybės siekį kurti konkurencingą ir karjerai patrauklią diplomatinę tarnybą ir yra pasirengusios atstovauti URM darbuotojams ir tolimesniuose įstatymo svarstymuose ir diskusijose.   

Komentarai išjungti.