EPSU posėdyje – nuo aktyvesnio jaunimo įsitraukimo iki migrantų teisių klausimų

EPSU posėdyje – nuo aktyvesnio jaunimo įsitraukimo iki migrantų teisių klausimų

Lapkričio 24-25 dienomis nuotolinėmis ryšio priemonėmis vyko Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) vykdomojo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo 103 profesinių sąjungų atstovai iš visų Europos šalių. Lietuvai jame atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, kuri šiame komitete yra pagrindinė narė nuo mūsų šalies.

Posėdis pradėtas tylos minute pagerbiant Amžinybėn iškeliavusius komiteto narius, tarp jų – ir ilgametį LPPSF pirmininką, šviesaus atminimo Juozą Neverauską, kuris anksčiau buvo pakaitiniu EPSU vykdomojo komiteto nariu.

Siekiama bendros ir aiškios Europos prieglobsčio strategijos

Posėdyje buvo pateikta informacija apie Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) pareiškimą dėl naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto, kuriame, be kita ko, valstybės narės raginamos laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautines žmogaus teisių ir darbo konvencijas, atkreipiamas dėmesys į poreikį kurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, pagrįstą prieglobsčio srityje dirbančiomis ir pakankamai apmokytomis viešosiomis tarnybomis, ypač Europos Sąjungos (ES) pasienio valstybėse narėse.

Pakte pažymima, jog valstybės narės turėtų aiškiai įsipareigoti užtikrinant, kad visada būtų įgyvendinamos ir saugomos pagrindinės prieglobsčio prašytojų ir migrantų žmogaus teisės, įskaitant galimybę naudotis saugiu apgyvendinimu, informacija (jiems suprantama kalba), sveikatos ir socialinėmis paslaugomis ir kt.

Klimato tikslų įgyvendinimas tuo pat metu išlaikant darbo vietas

Taip pat daug kalbėta apie Žaliąjį susitarimą (angl. Joint Statement on Just Transition).  Guillaume DURIVAUX, EPSU atstovas, atsakingas už vandens, atliekų ir energetikos paslaugų politiką, sakė, kad ateinantys penkeri metai bus labai svarbūs Europos ateičiai, ir prioritetas turi būti užsibrėžtų klimato tikslų siekimas bei anglies dvideginiui neutralios ekonomikos įgyvendinimas.

Pasak jo, šio tikslo reikia laikytis tuo pat metu užtikrinant, kad būtų išsaugotos darbo vietos dujų sektoriaus darbuotojams. Profesinės sąjungos bei darbdaviai kartu turi prisiimti atsakomybę ir derėtis dėl teisingo darbuotojų perėjimo, tuo pačiu užtikrinant žmonėms prieigą prie švarios energijos.

Numatyti profesinių sąjungų veiksmai greitesniam atsigavimui po pandemijos

Pristatyti ir EPSU siekiai COVID-19 atsigavimo planui bei ateities veiksmams. Profesinių sąjungų tikslai yra šie:

  • pagerinti visuomenės sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimą ir finansavimą, kad būtų užtikrinta žmogaus teisė į sveikatos apsaugą ir priežiūrą;
  • padidinti viešųjų paslaugų finansavimą ir investicijas į jas, siekiant prisidėti prie socialiai teisingos visuomenės;
  • stabilių viešųjų finansų pagrindimas mokesčių teisingumu;
  • stiprinti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą bei viešųjų paslaugų darbuotojų ir profesinių sąjungų teises;
  • orientuotis į nauja darbo formas.

http://www.pramprof.lt/index.php/news/787-epsu-posedyje-nuo-aktyvesnio-jaunimo-isitraukimo-iki-migrantu-teisiu-klausimu

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjunga papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad EPSU organizacijos nuolat teikia informaciją apie tai,  kokia šalis ir kokių priemonių imamasi kovojant su COVID 19. Profesinės sąjungos šiuo sudėtingu metu gina ir palaiko dirbančiųjų reikalavimus.

Todėl ir  EPSU Vykdomasis komitetas reiškia paramą EPSU organizacijoms, o ypač  Italijos viešųjų paslaugų sąjungoms, kurios gruodžio 9 d. rengiasi streikui ir  reikalauja pripažinti jų vaidmenį ir darbą pandemijos metu, taip pat  kelia reikalavimus vyriausybei atnaujinti viešųjų paslaugų darbuotojų kolektyvinę sutartį,  kurios galiojimas baigėsi daugiau nei prieš metus.

EPSU organizacijos gina darbuotojų teises, todėl šiandien labiau nei bet kada paaiškėja, kodėl taip svarbu būti profesinės sąjungos nariu.

Komentarai išjungti.