EPSU pritaria Lietuvos profesinėms sąjungoms ir kreipiasi į LR Seimo narius

EPSU pritaria Lietuvos profesinėms sąjungoms ir kreipiasi į LR Seimo narius

EPSU (Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija), kurios nare yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, Seimo pirmininkei ir visoms frakcijoms išsiuntė palaikymo laišką Lietuvos profesinėms sąjungoms dėl Darbo kodekso.

Pateikiame laiško vertimą į Lietuvių kalbą:

Gerb. Seimo nary,

nuolat stebime diskusijas dėl LR darbo kodekso  reformų. Praėjusių metų rudenį, Vyriausybė skelbė, jog sieks pokyčių, nepalankių darbuotojams, todėl profesinės sąjungos rengė protesto akcijas.

Pritariame kolegoms iš Lietuvos profesinių sąjungų, jog Vyriausybės siūloma Darbo kodekso reforma nepagerins darbuotojų, ypač jaunimo, situacijos. Siūlomas darbo įstatymų „lankstinimas“ – palankesnis darbdaviams, o darbuotojai netektų svarbių garantijų ir apsaugos.

Naujasis Darbo kodeksas, kuriam šią vasarą pritarta Seime, sudarytų palankesnes sąlygas darbdaviams atleisti darbuotojus, apsunkintų įdarbinimą pagal terminuotas darbo sutartis bei darbo laiko apskaitos reguliavimą. Panašūs pokyčiai pažeistų pagrindines darbuotojų teises, ir kol kas nėra jokių prielaidų, leidžiančių tvirtinti, kad tai prisidėtų prie ekonomikos gerėjimo, kaip anksčiau yra tvirtinusi LR Vyriausybė.

Priešingai, sukuriant nesaugias darbo sąlygas, jos trukdytų didesniam produktyvumui ir ekonomikos kilimui. Be to, netinkama Darbo kodekso reforma sudarytų sąlygas atsirasti nelygybei ir atskirčiai, kurios, anot Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacijos (OECD) ir Tarptautinės darbo organizacijos neseniai atliktų ir publikuotų tyrimų, negatyviai veikia šalies raidą. Todėl Lietuvos Vyriausybės pasirinkta darbo įstatymų reformos strategija – skurdo ir nesaugumo strategija.

Esame įsitikinę, kad egzistuoja alternatyvūs būdai investuoti į darbuotojų švietimą ir įgūdžių gerinimą, orų darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas, derybines galias, sklandžiai veikiančią  viešųjų paslaugų infrasturktūrą bei kokybiškas paslaugas. Tai strategija, kuri iš esmės pakeistų šalies ekonomikos raidą ir užtikrintų jos tvarumą.

Pritariame LR Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, vetavusiai Seime priimtą Darbo kodeksą, ir raginame Jus vienytis su darbuotojais, jų teises ginančiomis organizacijomis bei Prezidente.

Prašome atmesti Seime priimtus Darbo kodekso pakeitimus ir ieškoti efektyvaus dialogo su profesinėmis sąjungomis vardan stipresnės ekonomikos ir Lietuvos žmonių gyvenimo bei darbo sąlygų gerinimo.

 

Jan Willem Goudriaan

EPSU generalinis sekretorius

Komentarai išjungti.