SOCIALINIS DIALOGAS EUROPOS VALSTYBĖSE

SOCIALINIS DIALOGAS EUROPOS VALSTYBĖSE

Š. m. gruodžio 13-14 dienomis Briuselyje vyko Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) konferencija „Europos socialinio dialogo vertinimas ir griežtos ekonominės politikos poveikis kolektyvinėms deryboms“, kurioje dalyvavo Europos valstybių profesinių sąjungų atstovai, bei ekspertai iš Didžiosios Britanijos, Belgijos.

Sprendžiant iš kolegų pasisakymų, Europos profesinės sąjungos išgyvena ne pačius geriausius laikus. Stabdomi socialinių partnerių pasirašyti susitarimai, ignoruojamos profesinės sąjungos ir socialinis dialogas. Ekonominis sunkmetis, krizė ir griežtos taupymo priemonės neigiamai paveikė dirbančiųjų socialines garantijas bei socialinį dialogą. Daugumoje Europos Sąjungos valstybių nuo ekonominės krizės pradžios užšaldytas arba sumažintas darbo užmokestis viešajame sektoriuje. Ne išimtis ir Lietuva.
Europos komisija, Europos centrinis bankas bei Tarptautinis valiutos fondas (TROIKA) visokiais būdais įtakoja ir kuria taisykles, kuriomis galėtų reguliuoti Europos Sąjungos valstybių ekonominį valdymą. Europos komisija ES valstybėms teikia rekomendacijas dėl minimalaus darbo užmokesčio mažinimo nes mano, kad kai kuriose valstybėse MMA yra per didelė. Profesinės sąjungos tokioms rekomendacijom priešinasi. Jau kitų metų pradžioje Europos komisija sudarys specialią darbo grupę, kuri nagrinės Europos Sąjungos valstybių darbo apmokėjimo sistemas. Į šią grupę bus pakviesti ir profesinių sąjungų atstovai.

 
Rima Kisielienė
LVTPS pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.