Etikos komisijos pirmininko rinkimai

Etikos komisijos pirmininko rinkimai

Balandžio pabaigoje vyko Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijos posėdis. Vienas iš klausimų – Etikos komisijos pirmininko rinkimai. Etikos komisijos narė V. Gudžinskienė pasiūlė, kad šioje pozicijoje turėtų būti asmuo dirbantis socialinį darbą ir žinantis situaciją. Kita komisijos narė N. Žalėnė pritarė šiai nuomonei ir pasiūlė Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos pirmininkės Birutės Melianienės kandidatūrą. Pati B. Melianienė įvardijo kad gebėtų, galėtų sutikti ir jai būtų įdomu pirmininkauti šiai Etikos komisijai. Bendru sutarimu Etikos komisijos pirmininke išrinkta Birutė Melianienė, o pavaduotoja – Neringa Žalėnė – Biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro „Versmė“ vedėja.

Toliau vyko Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso nagrinėjimas.

LVTP informacija

Komentarai išjungti.