Gausėja mūsų gretos

Gausėja mūsų gretos

Prie mūsų profesinės sąjungos prisijungė dvi naujos profesinės sąjungos: Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinė sąjunga ir Priekulės socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinė sąjunga, pirmininkė Jūratė Jovaišienė.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinė sąjunga įstegta Steigiamajame suvažiavime Panevėžyje šių metų sausio 18 d.

VMVT profesinė sąjunga – savanoriška ir savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – atstovauti ir ginti VMVT darbuotojų, profesinės sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą ir ginti viešuosius interesus

Suvažiavimo metu patvirtinti profesinės sąjungos įstatai, išrinktas pirmininkas, valdyba bei revizorius. VMVT profesinės sąjungos pirmininku išrinktas VMVT Panevėžio departamento patarėjas Valdemaras Kontautas.

Komentarai išjungti.