Iš pareigų atleidžiamas Gargždų seniūnas

Iš pareigų atleidžiamas Gargždų seniūnas

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, reiškia susirūpinimą, dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos veiksmų, kuriais siekiama sumenkinti Gargždų seniūno reputaciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Artūras Bogdanovas priėmė sprendimą iš pareigų atleisti Gargždų seniūną Saulių Bakšinskį. Per pastaruosius kelerius mėnesius dėl seniūno elgesio buvo pradėti net keli tarnybiniai patikrinimai: dėl galimai netinkamo darbo organizavimo ir nepagarbaus elgesio su darbuotojais, taip pat dėl tarnybinių pareigų atlikimo esant nedarbingume, praneša Klaipėdos rajono savivaldybė.

Yra konstatuota, kad S.Bakšinskis padarė tarnybinį nusižengimą, nesilaikė teisės aktų, rodė netinkamą pavyzdį darbuotojams, sumenkino seniūnijos reputaciją. Didžiausio visuomenės dėmesio sulaukė įvykis gegužės pabaigoje, kai viena gyventoja vaizdo įraše užfiksavo seniūnijos darbuotojus, pilančius atliekas neleistinoje vietoje. Darbuotojai neneigė, kad atliekas išpylė, jiems skirtos nuobaudos. Tuo metu Gargždų seniūnui pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl galimai netinkamo seniūnijos darbo organizavimo ir nepagarbaus elgesio su seniūnijos darbuotojais. Darbuotojai tuomet aiškindami įvykį informavo, kad jiems nebuvo paaiškinta, kur dėti atliekas, tad žemes ir žvyrą jie išvežiodavo tiesiog po įvairias vietas, taisydavo duobes, o šiukšles veždavo į miesto požeminius konteinerius.

Darbuotojų teigimu, jie ne kartą seniūno yra klausę, kur tokias šiukšles dėti, tačiau atsakymo negaudavę, nors seniūnija jau dvejus metus turėjo sutartį su rangovu, kuris šias atliekas turėjo išvežti. Sutartį, kaip teigė darbuotojai, atsitiktinai rado vienas iš jų tik po šio įvykio.

Per pokalbį su darbuotojais išaiškėjo, kad mikroklimatas seniūnijoje galimai įtemptas, o seniūnas S.Bakšinskis darbuotojus yra vadinęs ir įžeidžiančiais epitetais. Rašytiniame pasiaiškinime seniūnas to neneigė, tačiau aiškino, kad tai tik jo pajuokavimai. Komisija, nagrinėjusi S. Bakšinskio elgesį, tarnybinio nusižengimo nenustatė ir tik patarė seniūnui bendraujant su darbuotojais vengti tokių išsireiškimų, kurie gali sukelti nemalonias asociacijas.

„Su tokia komisijos nuomone aš nesutinku, manau, kad komisijos nariai tinkamai neatliko savo darbo. Seniūnas yra ne tik valstybės tarnautojas, bet ir seniūnijos vadovas. O tai reiškia, kad S.Bakšinskiui yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniams tarnautojams. Manau, kad visuomenė pagrįstai tikisi iš valstybės tarnautojų ir vadovaujančias pareigas užimančių asmenų, aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų. Todėl net ir juokais vadinti darbuotojus nederamai yra netoleruotina.

Kalbant apie atliekas, tai seniūnijos nuostatuose yra aiškiai pasakyta, kad seniūnas atsako už seniūnijos teritorijos tvarkos ir švaros palaikymo organizavimą. Tas faktas, jog mažiausiai porą metų atliekomis buvo atsikratoma bet kaip, o S.Bakšinskis net neinformavo darbuotojų apie turimą sutartį su atliekas išvežančia įmone, įrodo, jog seniūnas tinkamai neatliko savo pareigų“, – sako Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas.

Dar vienas tarnybinis patikrinimas dėl S.Bakšinskio tarnybinių pareigų atlikimo esant nedarbingume pradėtas birželį. Paaiškėjo, kad seniūnas dėl ligos turėdamas nedarbingumo pažymą ėjo į darbą ir pasirašinėjo elektronines sąskaitas. Seniūnas neneigė buvęs darbe ir atlikęs šiuos veiksmus. Šį atvejį nagrinėjusi komisija konstatavo, kad seniūnas S. Bakšinskis padarė tarnybinį nusižengimą. Komisijos teigimu, seniūnas tokiais veiksmais nedarbingumo metu nesilaikė teisės aktų, rodė netinkamą pavyzdį darbuotojams, sumenkino seniūnijos reputaciją. Tačiau pasiūlė tarnybinės nuobaudos neskirti.

„Ir vėl turiu nesutikti su tokia komisijos nuomone. Kyla klausimas, kaip seniūnas per tiek metų neapmokė ir nesuteikė teisės savo pavaduotojams dirbti su sistemomis? Kaip tuomet buvo užtikrinamas sklandus darbas, kai seniūnas išeidavo atostogauti, jei niekas be jo negalėdavo pasirašyti sąskaitų? Kodėl jis pasiimdamas nedarbingumą neįsitikino, kad visos prieigos suteiktos jį pavaduojančiam asmeniui? Jo pareiga užtikrinti sklandų darbą, t. y. ir užtikrinti, kad jam nesant nepertraukiamai būtų vykdomos funkcijos jį pavaduojančio asmens. Vis dėlto jis to nepadarė. Tad atsižvelgdamas į šiuos ir ankstesnius faktus ir priėmiau sprendimą atleisti seniūną iš užimamų pareigų“, – teigia Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas.

Šaltinis: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/is-pareigu-atleidziamas-gargzdu-seniunas-56-1388024

Komentarai išjungti.