Jau pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis Lietuvos Kultūros ministerijoje

Jau pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis Lietuvos Kultūros ministerijoje

Kultūros ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) kartu su Kultūros ministerijos vadovybe jau praeitų metų pavasarį nutarė atnaujinti jau prieš ketverius metus pasirašytą kolektyvinę sutartį.

Rengiantis šioms deryboms, profesinės sąjungos atstovams buvo svarbu, kad svarstant Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, sprendžiant dirbančiųjų darbo apmokėjimo klausimus, dalyvautų ir ministerijoje veikiančios Profesinės sąjungos atstovai. Taip pat buvo svarbu, kad Profesinių sąjungų atstovai būtų informuojami apie planuojamas Kultūros ministerijos struktūrines pertvarkas ir kita. Ministerijos profesinės sąjungos atstovai planavo, kad pasieks su administracija susitarimą dėl  galimybės  75 procentų darbo laiko per mėnesį dirbti nuotoliniu būdu. Profesinė sąjunga planavo kolektyvinės sutarties pagalba  vesti  derybas su ministerijos vadovais dėl geresnių ir saugesnių darbo sąlygų, dėl galimybės įrengti kondicionierius darbo vietose ir kita.

Kultūros ministerijos vadovybė dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo delegavo keturis derybininkus, tame tarpe ir Kultūros ministerijos kanclerį Rolandą Kvietkauską, profesinė sąjunga taip pat delegavo 4 derybininkus,  kuriems vadovavo  Kultūros ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Krištaponienė.

Praėjusių metų rugpjūčio 19 d vyko pirmasis posėdis dėl Kultūros ministerijos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, paskutinysis įvyko gruodžio 7 d. galutinai suderinus derybines pozicijas.

Šiame ir kituose posėdžiuose eksperto teisėmis dalyvavo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

 2022 m. gruodžio 22 d. Kultūros ministras Simonas Kairys ir Kultūros ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Krikštaponienė pasirašė Kolektyvinę sutartį, kuri pakeitė prieš tai ketverius metus galiojusią 2018 m. gruodžio 6 d. pasirašytą kolektyvinę sutartį.

Naujai pasirašytoje Kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti abiejų šalių įsipareigojimai bei sudarytos palankesnės sąlygos darnesnei Kultūros ministerijos veiklai, nustatant konkrečias informavimo ir konsultavimo procedūras derinantis su Profesine sąjunga, siekiant garantuoti Kultūros ministerijos darbuotojams darbo apmokėjimo, skatinimo, darbo organizavimo (tarp jų, dirbančiųjų pareigybių ir struktūrinių pokyčių, priimant į darbą ir atleidžiant iš jo, klausimais) saugos ir sveikatos, nuotolinio darbo, atostogų bei kitas sutartyje aptartas socialines ir ekonomines sąlygas ir garantijas, skatinant dirbančiųjų mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą, pagerinant sąlygas Profesinės sąlygos veiklai.

Parengė Kristina Krištaponienė

2023-01-05

Komentarai išjungti.