Jaunimas skatinamas veikti aktyviau

Jaunimas skatinamas veikti aktyviau

Rugsėjo 8-9 dienomis, Berlyne, VER.DIprofesinės sąjungos būstinėje, įvyko 8-asis Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų (EPSU), vienijančios daugiau nei 8 milijonus visuomeninių paslaugų darbuotojų iš visos Europos, Jaunimo tinklo (EPSU Youth Network) susitikimas, į kurį susibūrė per 55 Europos profesinių sąjungų jaunimo atstovų.

 

Renginyje diskutuota, kaip paskatinti jaunimą tapti aktyviais profesinių sąjungų, bendruomenių nariais, sukurti saugias darbo vietas ir užtikrinti orų darbo užmokestį, o profesines sąjungas skatinti tapti patraukliomis jauniems darbuotojams ir išlaikyti jau esamus narius. Ieškota bendrų dalykų, siejančių skirtingų Europos regionų jaunimą.

Renginio metu numatyti nauji Jaunimo tinklo tikslai bei uždaviniai, jaunimo įtraukties ir organizavimo klausimai, o EPSU generalinis sekretorius JanWillemGoudriaan susitikimo dalyviams pristatė ateinančių metų prioritetines šios organizacijos veiklos kryptis.

Susitikimas buvo skirtas ir EPSU Youth Network SteeringCommittee (EPSU Jaunimo tinklo Valdybos (Vykdomojo komiteto)) narių rinkimams. Valdybą sudaro 7 nariai, jie į susitikimus rinksis 2 kartus per metus, o esant būtinybei, ir dažniau.

Valdybos nariai rengs vaizdo konferencijas bei dalinsis informacija specialiai sukurtoje platformoje „SLACK“.

Aptartos ir išanalizuotos aktualios problemos, kurios vienija visas šalis. Vyko komandinis darbas, jo metu dalintasi skirtinga patirtimi, bei žiniomis.

Suformuotos trys darbo grupės: Komunikacijos ir kampanijų (Communication and Campaigns), Politikos ir tyrimų (Policy and Research) bei Organizavimo ir narių pritraukimo (Organizing and Recruitment). Siekiant užtikrinti sklandžią minėtų darbo grupių veiklą, kiekvienai paskirti atsakingi valdybos nariai.

 

 

Jolita Undžytė

Klaipėdos teritorinės muitinės profesinės sąjungos narė

Komentarai išjungti.