Kaip vyko „socialinis dialogas“ Rokiškio socialinės paramos centre

Kaip vyko „socialinis dialogas“ Rokiškio socialinės paramos centre

Rokiškio socialinės paramos centre veikia dvi profesinės sąjungos: Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinė sąjunga ir Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinė sąjunga ne kartą kreipėsi į Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinę sąjungą „Solidarumas“, kviesdama sudaryti jungtinę profesinių sąjungų atstovybę, tačiau jokio atsakymo nesulaukė.

2019 m. sausio 24 d. kreipėmės į Rokiškio socialinės paramos centro direktorę Jolantą Paukštienę inicijuodami kolektyvines derybas dėl Rokiškio socialinės paramos centro kolektyvinės sutarties. Per numatytą Darbo kodekse keturiolikos dienų terminą, derybos nebuvo pradėtos. Vasario 25 d. kreiptasi pakartotinai, tačiau derybos vėl nebuvo pradėtos.

Vasario 26 d. direktorės J. Paukštienės pavedimu profesinė sąjunga „Solidarumas“ organizavo visuotinį darbuotojų susirinkimą, kurio metu darbuotojai turėjo balsuoti už vieną iš dviejų   įstaigoje veikiančių profesinių sąjungų, kuri įgyvendintų visas Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytas darbuotojų atstovų funkcijas. Tuo buvo pažeistas LR profesinių sąjungų įstatymo 3 str. 2 d. bei Darbo kodekso 188 str. 2 d. Kaip ir buvo tikėtasi, daugiau balsų surinko profesinė sąjunga „Solidarumas“.  

 Kovo 13 d. direktorė sudarė kolektyvinės sutarties derybinę komisiją, kuri turėjo pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties su Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesine sąjunga „Solidarumas“, kai tuo tarpu Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinė sąjunga ir toliau buvo ignoruojama. Kovo  19 d. buvo kreiptasi į Darbo ginčų komisiją. Balandžio 18 d. vykusiame Darbo ginčų komisijos posėdyje buvo pasiūlyta sudaryti Taikos sutartį. Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinės sąjungos atstovai sutiko pasirašyti Taikos sutartį su sąlyga, jeigu Rokiškio socialinės paramos centro direktorė pripažins pažeidusi DK 188 str. 5 d. Taikos sutartis buvo pasirašyta. Tačiau ir po to, mūsų profesinė sąjunga ir toliau buvo ignoruojama, nuolat pabrėžiant, kad vienintelė profesinė sąjunga Rokiškio socialinės paramos centre yra tik profesinė sąjunga „Solidarumas“, ir kad tik ji turi teisę atstovauti ir ginti darbuotojų interesus.

Balandžio 10 d. direktorė vis tik pakvietė deryboms mūsų profesinės sąjungos derybinę grupę. Derybose, jeigu taip galima įvardinti, dalyvavo direktorė ir trys atstovai, apie kuriuos nebuvome raštiškai informuoti. Tuo buvo pažeistas Darbo kodekso 188 str. 5 d. Derybos vyko chaotiškai, paskubomis, nesivadovaujant Darbo kodekso 188 str. 7 dalimi. Daugumai mūsų pateiktų kolektyvinės sutarties punktų nebuvo pritarta, buvo pasakyta, kad kai kurie jau yra patvirtinti Vidaus tvarkos taisyklėse, o iš tikrųjų Vidaus tvarkos taisyklės tuo metu nebuvo patvirtintos. Liepta taisyti ir vis pabrėžiant, kad su profesine sąjunga „Solidarumas“ jau pasirašyta kolektyvinė sutartis.

Balandžio 15 d. dar kartą kreipėmės į Darbo ginčų komisiją dėl įvykusio neteisėto balsavimo, kurio metu buvo balsuojama, kuri profesinė sąjunga atstovaus darbuotojų interesus. Gegužės 27 d. direktorė J.Paukštienė  pasirašė įsakymą, kuriuo, nusprendžia neįgyvendinti vasario 26 d. darbuotojų susirinkime priimto sprendimo. Birželio 3 d. vyko Darbo ginčų komisijos posėdis, kurio metu buvo pasirašyta Taikos sutartis, kurioje pabrėžiama, kad „Rokiškio socialinės paramos centas, atstovaujamas direktorės J. Paukštienės, priimdamas teisės aktą – įsakymą, nusprendžia neįgyvendinti 2019 m. vasario 26 d. Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų atstovų rinkimo konferencijoje priimto sprendimo pavesti Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinei sąjungai „Solidarumas“ įgyvendinti visas LR darbo kodekso numatytas darbuotojų atstovų funkcijas“. Džiaugiamės dar viena pergale, pasiekta darbo ginčuose.  Po šio sprendimo buvo dar kartą organizuojamos kolektyvinės derybos tarp Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinės sąjungos ir Rokiškio socialinės paramos centro administracijos. Į derybinę grupę iš administracijos pusės buvo paskirti atstovai, viena iš kurių – teisės specialistė. Kolektyvinės sutarties projektas buvo nagrinėjamas iš naujo. Beveik visiems punktams buvo pritarta ir gegužės 31 d. kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta. Džiaugiamės pasirašyta kolektyvine sutartimi ir iškovotomis garantijomis profesinės sąjungos nariams. Taip pat buvo pasirašyti materialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo nuostatai.

Po kolektyvinės sutarties pasirašymo buvo vėl kviečiama Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Irma Rutkauskienė sudaryti jungtinę atstovybę, tačiau eilinį kartą pirmininkė nesutiko. Ji negali susitaikyti su tuo, kad mūsų profesinė sąjunga laimėjo visus darbo ginčus ir lygiomis teisėmis atstovaus savo narius dėl geresnių darbo sąlygų užtikrinimo, didesnio darbo užmokesčio bei kitų socialinių garantijų.

Profesinės sąjungos atstovų vardu noriu padėkoti Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos vadovams už suteiktą kvalifikuotą, tame tarpe ir teisinę pagalbą, sprendžiant Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojų profesinės sąjungos darbo ginčus su administracija.

Profesinės sąjungos pirmininkė

Diana Kietienė

Komentarai išjungti.