ĮVYKO KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS DARBUOTOJŲ REGIONO PROFESINĖS SĄJUNGOS RINKIMŲ KONFERENCIJA

ĮVYKO KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS DARBUOTOJŲ REGIONO PROFESINĖS SĄJUNGOS RINKIMŲ KONFERENCIJA

Š. m. birželio 17 d. įvyko Kauno teritorinės muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos rinkiminė konferencija.

Rinkiminėje konferencijoje dalyvavo 21 delegatas iš įvairių Kauno teritorinės muitinės postų ir struktūrinių padalinių. Dalyvavo delegatai iš Marijampolės, Alytaus, Kauno krovinių postų, Oro uosto posto, Kybartų kelio ir geležinkelio postų, Sudargo (Ramoniškių) kelio posto, Muitinės veiklos organizavimo, Pažeidimų prevencijos, Muitinės procedūrų priežiūros, Bendrųjų reikalų, Mokesčių apskaitos ir išieškojimo, Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės, Ūkio ir aprūpinimo skyrių bei Muitinės informacinių sistemų centro.
Konferencijos metu G. Durneika, D. Nagelis ir M. Stoškienė pristatė profesinės sąjungos pirmininko, profesinės sąjungos valdybos ir profesinės sąjungos kontrolės komisijos ataskaitas. Taip pat buvo pasidžiaugta veiklos sėkmėmis, aptartos kylančios problemos, veiklos perspektyvos, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis aktyvinimas, artėjančios permainos susijusios su planuojamais Lietuvos muitinės struktūriniais ir organizaciniais pasikeitimais ir kiti aktualūs klausimai.
Konferencijoje taip pat buvo patvirtinti profesinės sąjungos įstatų pakeitimai susiję su profesinės sąjungos pavadinimo keitimu į „Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga“ ir komitetų įtraukimu į atstovaujamuosius profesinės sąjungos valdymo organus. Buvo nuspręsta patvirtinti keturis profesinės sąjungos nuolatinius komitetus: Socialinių reikalų komitetą, Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Darbo ginčų komitetą ir Švietimo ir kultūros komitetą. Šių komitetų kiekybinę sudėtį, rinkimo tvarką ir jų darbo tvarką artimiausiu metu nustatys profesinės sąjungos Valdyba.
Svarbiausias rinkiminės konferencijos tikslas – rinkimai. Todėl konferencijoje vyko profesinės sąjungos pirmininko, profesinės sąjungos valdybos ir profesinės sąjungos kontrolės komisijos rinkimai.
Profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Darius Nagelis, iki šiol ėjęs profesinės sąjungos valdybos pirmininko pareigas.
Profesinės sąjungos valdybos nariais išrinkti: Alvida Balčiūnienė, Rūta Kvietkauskienė, Aurelija Jakimavičienė, Lolita Visockienė, Dainius Gudauskas, Audronė Mieldažienė, Gintautas Makarevičius, Linas Masys, Gintautas Tamulaitis, Regina Čivilienė, Kristina Vasiukevičienė, Viktorija Masytė, Albinas Lukoševičius, Artūras Kolpakovas, Raimondas Šapoka, Ramunė Nagelienė, Robertas Vaitkevičius, Ramūnas Kačinskas, Gemas Durneika, Romas Bukevičius. Profesinės sąjungos kontrolės komisijos nariais išrinkti: Marytė Stoškienė, Rūtelė Merkevičiūtė, Rūta Janulevičienė.


 

 

 
Kauno teritorinės muitinės darbuotojų
regioninės profesinės sąjungos informacija
www.muitinesprofsajunga.lt

Komentarai išjungti.