Klaida Muitinės sistemoje jau ištaisyta

Klaida Muitinės sistemoje jau ištaisyta

Prieš keletą dienų , 2019 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai priėmė Seimo narių Gedimino Vasiliausko  ir Aušros Papirtienės parengtas įstatymo pataisas dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Jame numatyta, kad valstybines pensijas gaus ne tik muitinės postų, mobiliųjų grupių, kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Projektu ištaisoma 2007 m. Seimo padaryta klaida, kai pareigūnų valstybines pensijas gaudavo tik keturių grupių muitinės pareigūnai. Tokiu būdu dalis muitinės pareigūnų buvo diskriminuojami. Jokioje kitoje statutinėje tarnyboje, išskyrus muitinę, pareigūnai nebuvo skirstomi į gaunančius pareigūnų valstybinę pensiją ir negaunančius.
Seimui buvo pateiktas įstatymo projektas, kuriame buvo siūloma statutinių muitinės pareigūnų darbo stažą skaičiuoti tik nuo Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo priėmimo datos t. y. 2019 sausio 1 dienos. Tai ir buvo viena iš didžiausių problemų statutinių muitinės pareigūnų atžvilgiu, nes didžioji dirbančiųjų dalis darbo stažo muitinėje jau buvo sukaupę virš 20 metų tarnavimo Lietuvos valstybei. Jie kūrė muitinės infrastruktūrą, parengė naujus teisės aktus, apmokė ir priėmė į darbą muitinės pareigūnus bei kt. Muitininkai , kęsdami užsienio šalies karinių struktūrų fizinį ir psichologinį smurtą, sukūrė šią sistemą, bet šis darbo stažas nebuvo įskaičiuotas.
Galime pasidžiaugti, kad tai – LR Seimo, LR Vyriausybės, Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto ir finansų komitetų, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Muitinės departamento, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovų bendro darbo rezultatas. Dabar klaida ištaisyta, neliks socialinio neteisingumo ir diskriminacijos dalies Lietuvos muitinės pareigūnų atžvilgiu. Muitinės pareigūnai, kaip ir visi kiti Lietuvai tarnaujantys pareigūnai, turės tokią pat teisę į valstybinę pensiją.

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų , biudžetinių ir viešųjų įstaigų

darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.