Kongresas Ženevoje

Kongresas Ženevoje

Prieš keletą  dienų baigėsi  pasaulinis visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų – PSI Kongresas, kuriame dalyvavo delegatai iš viso pasaulio, atstovaujantys Europos, Azijos, Amerikos, Australijos ir Afrikos žemynus.

Kongresas vyko 2023 m. spalio 14-18 dienomis Ženevoje, Šveicarijoje.  Jame dalyvavo Europos visuomeninių paslaugų federacijos delegacija (EPSU), kuriai vadovavo EPSU  pirmininkė Mette Nord ir EPSU generalinis sekretorius bei generalinio sekretoriaus pavaduotoja.

Lietuvą Kongrese atstovavome  dviese. Lietuvos visuomeninių paslaugų federacijos pirmininkas Romas Nemanius ir aš, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Šio Kongreso dalyvius jungė vienas tikslas: atstovauti ir ginti viso pasaulio dirbančius žmones.  Svarbiausias Kongreso šūkis buvo” Žmonės svarbiau už pelną!”  Kongreso metu buvo svarstyta daug pasaulinio lygio problemų, ieškota jų sprendimo būdų. Kongreso dalyviai priėmė eilę svarbių rezoliucijų dėl karo Ukrainoje ir karo tarp Izraelio ir Palestinos.

Man buvo labai džiugu dalyvauti šiame kongrese, dalyvauti sprendimų priėmime ir atstovauti pasaulinį PSI Moterų komitetą, kurio nare jau buvau ne vienerius metus. PSI kongreso delegatai vieningai  spalio 17 d. išrinko Britta Lejon PSI prezidente ir  Danny Bertossa generaliniu sekretoriumi.  EPSU palaiko ir sveikina Danny ir Britta,  kovojant su iššūkiais, su kuriais susiduria pasaulio viešųjų paslaugų darbuotojai.

PSI Prezidentė Britta yra Švedijos sąjungos ST ( valstybės tarnautojų profesinės sąjungos) prezidentė, o  Danny buvo PSI generalinio sekretoriaus padėjėjas. Kongreso dalyviai naujus vadovus  taip pat pasveikino juos pradėjus eiti naujas pareigas ir apdovanojo ovacijomis. Kongreso dalyviai už nuveiktą ilgametį darbą nuoširdžiai padėkojo buvusiam PSI prezidentui Dave’ui Prentis ir generalinei sekretorei  Rosai Pavanelli.

Naujoji PSI prezidentė Britta Lejon buvo Valstybės tarnautojų sąjungos (ST) Švedijoje prezidentė nuo 2012 m. iki šiol, pasisakydama už valstybės tarnautojų teises ir gerovę. Ji taip pat buvo PSI Europos regiono EPSU Nacionalinio ir Europos administravimo komiteto prezidentė 2015–2019 m.

Prieš įsitraukdama į sąjungas ir administraciją, Britta Lejon 2004–2009 m. buvo Švedijos bibliotekų organizacijos prezidentė, prisidėjusi prie bibliotekų plėtros ir prieinamumo Švedijoje. 2002–2006 m. ji buvo Parlamento narė. Jos indėlis Parlamente buvo skirtas darbo klausimams ir teisingumo reformoms. 1998–2002 metais Britta Lejon ėjo ministrės pareigas Švedijos vyriausybėje, kur buvo atsakinga už  viešąjį administravimą ir vartotojų teisių politiką. Anksčiau savo karjeroje, 1994–1998 m., Britta Lejon ėjo Švedijos vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojų prezidentės pareigas, pademonstruodama savo patirtį viešojo administravimo srityje. Prieš tai, 1990–1998 m.

PSI Generalinis sekretorius Danny anksčiau dirbo PSI generalinio sekretoriaus padėjėju. Jis dirbo PSI daugiau nei dešimt metų, vadovavo politikai, propaguoja ir valdo, daugiausia dėmesio skirdamas PSI ekonominės politikos darbui prekybos, mokesčių, skolų ir kokybiškų viešųjų paslaugų ateities srityse. Jis užaugo Adelaidėje, Australijoje Šiuo metu jis su šeima gyvena Prancūzijoje.

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.