BENDRAS LENKŲ-VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ MOTERŲ TARYBOS KREIPIMASIS

BENDRAS LENKŲ-VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ MOTERŲ TARYBOS KREIPIMASIS

2014 m. balandžio 4 d., Lenkijos-Vokietijos-Lietuvos moterų taryba parengė bendrą kreipimąsi, dėl vyksiančių rinkimų į Europos Parlamentą.

Moterų taryba suformavo šį kreipimąsi:
Rinkimai į Europos Parlamentą 2014 m. gegužės 25 d. yra politinis renginys, lemsiantis tolesnę Europos Sąjungos raidą ateinantiems penkeriems metams. Šie rinkimai turėtų padėti Europai tapti kompaktiška ir sparčiai žengiančia iš krizės geresnės ateities link tiek moterims, tiek vyrams.
Praraja atskirties tarp turto ir skurdo kaskart didėja. Laikantis tokios politikos, dažniausiai nukenčia moterys: mažėja galimybė susirasti tinkamą darbą ir gauti padorų darbo užmokestį, užtikrinantį visavertį gyvenimą.
Biudžeto taupymo metu ir blogėjant šalies ekonominei situacijai, mokamas mažesnis darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos. Taupymo politika ypač būtiniausioms viešosioms paslaugoms, tokioms kaip vaikų, neįgaliųjų priežiūra ir toliau skurdina Europos šalių gyventojus. Ypač tai jaučia moterys.
Europos taupymo politika, tai nėra ateities politika tiek šalies ūkiui, tiek viešosioms paslaugoms. Lyčių lygybės politika deklaruojama nuo pat Europos Sąjungos sukūrimo pradžios. Jau 1957 m. Romos sutartyje numatytas lygiavertis darbo užmokestis moteris ir vyrams už tokios pat rūšies darbą. Mes taip pat pritariame Europos Sąjungos nuostatai, dėl moterų ekonominio savarankiškumo ir galimybės turėti tokias pat darbo sąlygas kaip ir vyrai bei gauti tokį pat atlyginimą ir galimybę susitvarkyti savo buitį taip, kaip vyrai. Esame už tai, kad moterys turėtų ne tik vienodas darbo sąlygas, vienodą atlyginimą, kaip ir vyrai, bet ir turėtų tokias pat sąlygas kurti verslą ir dirbti vadovaujamose pozicijose.
Moterų teisė rinktis yra moterų noras išreikštas nuo pat tarptautinės moters dienos.
Lenkų, Vokiečių, Lietuvių moterų taryba ragina  visų Europos Sąjungos šalių žmones ateiti ir dalyvauti gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą ir prisidėti prie lyčių lygybės stiprinimo.

 
 
Lenkijos-Vokietijos-Lietuvos moterų taryba

Komentarai išjungti.