KRIZĖ BAIGĖSI, BET NE VISIEMS

KRIZĖ BAIGĖSI, BET NE VISIEMS

Lietuvai  2009 metais įsisukus į pasaulinės krizės verpetą, šalies  ekonomika smuko beveik 15 procentų. A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė ėmėsi griežtų taupymo priemonių, drastiškai mažino Bazinį dydį (BD) valstybės tarnautojams bei Bazinį atlygį (BA) biudžetinio sektoriaus darbuotojams.

 

Nors krizė jau senai baigėsi, bet Vyriausybė ilgai neskubėjo atstatyti ir grąžinti nurėžtą  valstybės tarnautojams, o ir viso biudžetinio sektoriaus darbuotojams darbo užmokestį.

Tik šiuo metu Vidaus reikalų ministerija (VRM) pasiūlė kai kuriems biudžetinio sektoriaus darbuotojams iki 2020 metų grąžinti per krizę sumažintą dalį darbo užmokesčio.

Pagal VRM siūlomą tvarką, biudžetinio sektoriaus darbuotojams kitąmet būtų išmokama 10 proc. viso per ekonominę krizę sumažinto darbo užmokesčio, o nuo 2017 metų iki 2019 metų – po 30 procentų. Tačiau tuomet, kai asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 eurų, ši suma būtų išmokama visa iki 2016 metų pabaigos. Asmeniui, kuriam priklausytų kompensacija, mirus, ji būtų išmokama paveldėtojams.

Finansų ministerijos skaičiavimais, visoms šioms kompensacijoms išmokėti reikėtų apie 121 mln. eurų. Siūloma, kad 5 proc. šių lėšų kiekvienais metais savo biudžetuose turėtų rasti pačios institucijos ir įstaigos, o likusi dalis būtų  papildomai skiriama iš valstybės biudžeto lėšų.

Prarastą darbo užmokestį ketinama kompensuoti, nes Konstitucinis Teismas (KT) prieštaraujančiu pagrindiniam šalies įstatymui pripažino neproporcingą atlyginimo mažinimą. Pasak KT, per krizę mažinant atlyginimus neturėjo būti pažeistos skirtingų kategorijų atlyginimų dydžių proporcijos. Teismas įpareigojo valstybę numatyti tvarką, pagal kurį biudžetininkams būtų kompensuojamas, sumažintas  atlyginimas.

Buvusios dešiniųjų Vyriausybės ministrai kritikavo šį nutarimą, teigdami, kad dėl solidarumo daugiau uždirbančiųjų atlyginimus teisinga mažinti proporcingai labiau nei gaunančių mažesnes algas.

Atsižvelgiant į šį KT nutarimą, nuo 2013-ųjų spalio į prieškrizinį lygį grąžintas darbo užmokestis bet ne visiems, o tik daliai valstybės tarnautojų : teisėjams, specialiųjų tarnybų, krašto apsaugos, kalėjimų darbuotojams, viceministrams ir Seimo narių padėjėjams. Nuo praėjusių metų pradžios taip pat padidinti Seimo narių, ministrų, merų ir jų pavaduotojų atlyginimai, didėjo ir kai kurių valstybės pareigūnų – kontrolierių, inspektorių, įvairių komisijų pirmininkų bei narių, žvalgybos pareigūnų – algos, pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančiųjų atlyginimai.

Bet krizė baigėsi ne visiems. A. Kubiliaus Vyriausybė Bazinį atlygį sumažino nuo 128 Lt iki 122 Lt, Bazinį dydį nuo 490 Lt iki 450 Lt ir pamiršo, kad žadėjo po metų, po to dar po metų ir dar po metų šiuos dydžius atstatyti į prieš krizę biudžetinio sektoriaus darbuotojų turėtus BA ir BD. Blogai, kai Vyriausybės atstovams atmintis pradeda šlubuoti.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų  profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė BNS teigė darbo užmokesčio kompensacijų nebesitikėjusi.

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.