KOLEKTYVINĖ SUTARTIS MUITINĖS SISTEMOJE – BENDRAS MUITINĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ IR MUITINĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DARBUOTOJŲ RŪPESTIS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS MUITINĖS SISTEMOJE – BENDRAS MUITINĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ IR MUITINĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DARBUOTOJŲ RŪPESTIS

Praėjusių metų lapkričio 28 dieną, Lietuvos muitinės profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, kurios sudėtyje yra Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga ir Kauno regiono muitinės profesinė sąjunga sudarė bendrą Jungtinę atstovybę derėtis, dėl Lietuvos muitinės šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Jungtinę atstovybę sudaro po tris kiekvienos profesinės sąjungos atstovus. Atstovybės nariai kvietė ir Panevėžio teritorinės muitinės atstovus kartu derėtis dėl šakos kolektyvinės sutarties, tačiau kol kas, kolegos neatvyko į derybas.
 
Muitinės departamentas geranoriškai deleguoja net 13 Muitinės departamento atstovų derėtis dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo. Derybos vyksta kiekvieną savaitę, išsamiai aiškinantis ir diskutuojant dėl kiekvieno Kolektyvinės sutarties punkto.
 
Ar bus pasirašyta Kolektyvinė sutartis priklausys tik nuo visų derybinės grupės narių geranoriškumo.
 
Manau, kad Muitinės departamento vadovai ir darbuotojų atstovai – profesinė sąjunga – suinteresuoti pasirašyti kolektyvinę sutartį ir ši sutartis bus pasirašyta.

 
 
 
Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė
 
 

Komentarai išjungti.