SUSITIKIMAS DĖL ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PROJEKTO

SUSITIKIMAS DĖL ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PROJEKTO

Gegužės 27 d., aptarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengto šakos kolektyvinės sutarties projekto, susitiko socialinių paslaugų sektoriaus profesinių sąjungų atstovybės atstovai.

Dėmesys atkreipė į tai, kad projekte pateiktos perrašytos Darbo kodekso nuostatos, abstrakčios formuluotės, neaiškūs darbdavio įsipareigojimai, visiškai neatspindėta profesinių sąjungų pozicija.
Susitikimo metu nuspręsta parengti kitą projektą ir teikti jį svarstyti. Vyko diskusijos dėl nevykstančio socialinio dialogo, nenoro matyti susikaupusių problemų, spręsti socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo bei sveikų ir saugių darbo sąlygų socialinių pasalaugų sektoriuje klausimus.
Susitikimo dalyviai tikisi, kad naujai parengta šakos kolektyvinė sutartis padės suvienyti visų profesinių sąjungų atstovus, neabejingus darbuotojams, teikiančius socialines paslaugas, bus pradėtas konstruktyvus socialinis dialogas bei pasikeis SADM požiūris į šakos kolektyvinės sutarties reikšmingumą socialinių paslaugų sektoriui.

 

Lietuvos švietimo  profesinės
sąjungos informacija


Komentarai išjungti.